hospicjum hospicjum hospicjum

PROJEKT (UDA-RPSL.06.02.01-00-064/10-00)
Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

PRIORYTET VI ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST
PODDZIAŁANIE 6.2.1. REWITALIZACJA - DUŻE MIASTA

OPIS PRZEDMIOTU I CELE PROJEKTU. Przedmiotem projektu jest budowa CENTRUM AFIRMACJI ŻYCIA, które ma służyć celom społecznym, edukacyjnym i kulturalnym na rzecz promocji życia i kultury w wielkomiejskim i oprzemysłowym środowisku Chorzowa Batorego.
Działalność CENTRUM AFIRMACJI ŻYCIA kierowana jest przez Radę programową i polega na organizowaniu szkoleń, spotkań, wykładów, paneli, koncertów, wieczorów autorskich, projekcji filmów i pokazów.

W programie
CAŻ przewidziane są spotkania o charakterze:
 • artystycznym promujące muzykę, sztukę i literaturę.
 • popularnonaukowym – tematy z dziedziny medycyny, psychologii, socjologii,
  filozofii i pedagogiki
 • dotyczące przestrzeni duchowej oraz wspierające dla osób w żałobie
 • edukacyjne dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej (wolontariuszy
Projekt realizuje cele społeczne:
 • Odkrywanie przestrzeni cierpienia jako miejsca humanistycznej refleksji o wartości życia.
 • Aktywizacja osób z grupy 50+.
 • Zmiana zachowania z biernego na aktywne.
 • Pomoc w przeżywaniu żałoby.
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi chorych, a także wartości współistnienia
  w świecie ludzi chorych i zdrowych.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Idea Centrum Afirmacji Życia

Choroba dotyka nie tylko samego pacjenta, ale także jego rodzinę i najbliższych. Bardzo często zapomina się, że im także potrzebne są wsparcie i pomoc. Gdy odchodzi kochana osoba, w sercach bliskich jej ludzi pozostają smutek, pustka, zwątpienie i pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź. Żałoba, będąca nieuniknioną konsekwencją śmierci, pozostawia trwały ślad w psychice tego,
który w niej tkwi.

Celem powstałego przy Chorzowskim Hospicjum Centrum Afirmacji Życia jest wsparcie dla tych, którzy utracili kogoś lub coś, co stanowiło dla nich esencję, wartość życia. Jego zadaniem jest także pomoc w zrozumieniu sensu utraty oraz pomoc w jej zaakceptowaniu. Centrum Afirmacji Życia ma pomóc w odszukaniu drogi do odzyskania harmonii i pogodzenia się z utratą. W tak trudnym okresie, jakim jest żałoba, ważna jest obecność drugiej osoby oraz posiadanie własnej przestrzeni duchowej, która jest niezbędna do przywrócenia równowagi emocjonalnej. Dlatego w Centrum będzie można spotkać się z drugim człowiekiem, porozmawiać z psychologiem czy duchownym, a także uczestniczyć w organizowanych przez nas  zajęciach i wykładach.

W budynku Centrum Afirmacji Życia, połączonym z budynkiem hospicyjnym mieści się poradnia opieki paliatywnej, wypożyczalnia sprzętu medycznego, a także pokój ciszy, w którym Rodzina będzie mogła pożegnać się ze swoim bliskim, który odszedł.

Ponieważ idea Centrum Afirmacji Życia wyrosła z filozofii spotkania, a jej metodę stanowi refleksja dialogiczna, organizujemy panele dyskusyjne, projekcje filmów, wieczory autorskie, koncerty oraz warsztaty. Spotkania mają różnoraki charakter:
 • artystyczny, skierowany ku afirmacji estetyki, promujący muzykę, sztukę, literaturę
  jako główne dziedziny zmierzające do poznania istoty człowieka,
 • popularnonaukowy, kiedy to podejmowane są wątki z dziedziny medycyny, psychologii, socjologii oraz pedagogiki,
 • uaktywniający, w postaci warsztatów, kursów, zajęć praktycznych typowo edukacyjnych,  mających zaangażować czynnie uczestników,
 • dotyczący przestrzeni duchowej, gdzie zajęcia mają za zadanie uwrażliwić uczestników na istotne problemy współczesnego społeczeństwa, takie jak ból, ubóstwo, śmierć, choroba, utrata.
Propozycja Centrum Afirmacji Życia skierowana jest do wszystkich tych, którzy utracili bliskie sobie osoby, a także do tych, którzy pragną spotkać samych siebie we współczesnym świecie, w którym życie nabiera coraz większego tempa. W wielkomiejskiej aglomeracji, jaką jest Górny Śląsk, rzeczywistość  stała się  bardzo dynamiczna i brak w niej czasu na  zadumę.

Uczestnictwo w zajęciach oraz wykładach proponowanych przez Centrum stanowi dobrą okazję, aby się zatrzymać, pomyśleć przez chwilę o naszej duchowości i wnętrzu, o spotkaniu się z drugim człowiekiem.
PROJEKT (UDA-RPSL.06.02.01-00-064/10-00)
Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

PRIORYTET VI ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST
PODDZIAŁANIE 6.2.1. REWITALIZACJA - DUŻE MIASTA

OPIS PRZEDMIOTU I CELE PROJEKTU. Przedmiotem projektu jest budowa CENTRUM AFIRMACJI ŻYCIA, które ma służyć celom społecznym, edukacyjnym i kulturalnym na rzecz promocji życia i kultury w wielkomiejskim i poprzemysłowym środowisku Chorzowa Batorego.
Działalność CENTRUM AFIRMACJI ŻYCIA kierowana jest przez Radę programową i polega na organizowaniu szkoleń, spotkań, wykładów, paneli, koncertów, wieczorów autorskich, projekcji filmów i pokazów.

W programie CAŻ przewidziane są spotkania o charakterze:
 • artystycznym promujące muzykę, sztukę i literaturę.
 • popularnonaukowym – tematy z dziedziny medycyny, psychologii, socjologii,
  filozofii i pedagogiki
 • dotyczące przestrzeni duchowej oraz wspierające dla osób w żałobie
 • edukacyjne dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej (wolontariuszy)
Projekt realizuje cele społeczne:
 • Odkrywanie przestrzeni cierpienia jako miejsca humanistycznej refleksji o wartości życia.
 • Aktywizacja osób z grupy 50+.
 • Zmiana zachowania z biernego na aktywne.
 • Pomoc w przeżywaniu żałoby.
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi chorych, a także wartości współistnienia
  w świecie ludzi chorych i zdrowych.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Idea Centrum Afirmacji Życia
hospicjum