hospicjum hospicjum hospicjum

Rok 2016

nfz Narodowy Fundusz Zdrowia


Świadczenie Opieki zdrowotnej – Opieka Paliatywna i Hospicyjna
Umowa nr 121/200481/15/2/2016
herb Chorzowa

Urząd Miasta Chorzów

 1. „Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i ich rodzinom w okresie choroby i pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej.”
Umowa 36.2016 z dnia 04.01.2016

2. „Wspieranie organizacji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy w 2016r.”
Umowa 35.2016 z dnia 04.01.2016

3. „IX Chorzowska Kampania Pola Nadziei”.
Umowa 391.2016 z dnia 10.03.2016

Fundusze Europejskie
Uchwała nr 2093/284/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z 24 września 2013 r. potwierdzająca wybór projektu złożonego w ramach konkursu nr 06.02.01-094/10dla Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta", Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.:Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym"(wniosek nr WND-RPSL.06.02.01-00-064/10)
Zadania publiczne realizowane w wyniku konkursów przez Hospicjum w Chorzowie
hospicjum