hospicjum hospicjum hospicjum
Drzewo a gada...

W roku 2011 Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret podjęło nowe wyzwanie i postanowiło wesprzeć Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej HOSPICJUM w Chorzowie w budowie Centrum Afirmacji Życia i Poradni Paliatywnej. Z tą myślą podopieczni i członkowie Stowarzyszenie napisali oraz nagrali piosenkę "Ku Nadziei". Tak zatytułowany singiel Stowarzyszenie wydało w maju 2011 roku, jest on pierwszym wydawnictwem SAK, z którego cały dochód przekazywany jest na budowę Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum w Chorzowie. Wprawdzie singiel jest przeznaczony do rozprowadzania jako cegiełka na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie z okazji 15-lecia jego istnienia, jednak piosenka "Ku Nadziei" dedykowana jest wszystkim hospicjom w całej Polsce oraz wszystkim, którym bliski jest ruch hospicyjny. Płyta z piosenką dostępna jest w Hospicjum w Chorzowie w cenie od 20zł.
Posłuchaj audycji radia eM pt. "Tabu",
która został wyemitowany na antenie radia 3 kwietnia 2012 roku


Radio eM
Piszą o nas... w Gościu Niedzielnym (17.03.2012)

Dziennik-Zachodni

Napisz do nas !

  Moje pytanie  pola oznaczone (*) są wymagane


Informacje o wolontariacie

Wolontariat hospicyjny jest niezastąpionym elementem opieki hospicyjnej,
niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania hospicjum. Zadaniem wolontariusza w hospicjum może być:
 • towarzyszenie choremu, pomoc w czynnościach
  pielęgnacyjnych,
 • pomoc w utrzymaniu czystości hospicjum,
 • dbanie o kwiaty na terenie hospicjum,
 • spacerowanie z chorymi w ogrodzie,
 • pomoc w chodzeniu, poruszaniu się na łóżku
  oraz fotelu
 • karmienie chorych,
 • rozmowa z chorymi,
 • wspólne oglądanie telewizji, słuchanie radia,
  czytanie książek,
 • wspieranie modlitwą,
 • prace biurowe,
 • pomoc w organizowaniu imprez i świąt, koncertów
  charytatywnych, zebrań wolontariuszy
  oraz comiesięcznych Mszy św.,
 • inne czynności zaproponowane przez wolontariusza
  i uzgodnione z koordynatorem.
Jeśli uważasz, że mógłbyś czynnie uczestniczyć w pracy wolontaryjnej w hospicjum, chciałbyś poświęcić część swojego wolnego czasu bliźniemu – zgłoś się do Centrum Wolontariatu, dzwoniąc pod numer telefonu: 32 249-19-90 (pon. – pt. od 9.00 do 15.00) lub pisząc na adres: hospicjum_chorzow@o2.pl albo po prostu przyjdź na nasze comiesięczne spotkanie do siedziby Stowarzyszenia w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 17.00.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie
ul. Szpitalna 24, 41-506 Chorzów
tel. i faks +32 249 19 90 – sekretariat
www.hospicjum-chorzow.pl
e-mail: hospicjum_chorzow@o2.pl
NIP 627–193–77–27
KRS 0000015960


Bezpośredni kontakt w sprawie Centrum Afirmacji Życia
Joanna Tabor tel. +32 241 19 90
caz@hospicjum-chorzow.pl
hospicjum_chorzow@o2.pl

PROJEKT (UDA-RPSL.06.02.01-00-064/10-00)
Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

PRIORYTET VI ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST
PODDZIAŁANIE 6.2.1. REWITALIZACJA - DUŻE MIASTA

OPIS PRZEDMIOTU I CELE PROJEKTU. Przedmiotem projektu jest budowa CENTRUM AFIRMACJI ŻYCIA, które ma służyć celom społecznym, edukacyjnym i kulturalnym na rzecz promocji życia i kultury w wielkomiejskim i poprzemysłowym środowisku Chorzowa Batorego.
Działalność CENTRUM AFIRMACJI ŻYCIA kierowana jest przez Radę programową i polega na organizowaniu szkoleń, spotkań, wykładów, paneli, koncertów, wieczorów autorskich, projekcji filmów i pokazów.

W programie CAŻ przewidziane są spotkania o charakterze:
 • artystycznym promujące muzykę, sztukę i literaturę.
 • popularnonaukowym – tematy z dziedziny medycyny, psychologii, socjologii,
  filozofii i pedagogiki
 • dotyczące przestrzeni duchowej oraz wspierające dla osób w żałobie
 • edukacyjne dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej (wolontariuszy)
Projekt realizuje cele społeczne:
 • Odkrywanie przestrzeni cierpienia jako miejsca humanistycznej refleksji o wartości życia.
 • Aktywizacja osób z grupy 50+.
 • Zmiana zachowania z biernego na aktywne.
 • Pomoc w przeżywaniu żałoby.
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi chorych, a także wartości współistnienia
  w świecie ludzi chorych i zdrowych.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Wolontariat w Centrum Afirmacji Życia
hospicjum