hospicjum hospicjum hospicjum hospicjum

Żałoba to niezwykle trudny okres w życiu.

Strata bliskiej osoby jest wydarzeniem kryzysowym, niesie ze sobą ogromny bagaż cierpienia.
W tym czasie pojawia się wiele silnych i nie zawsze zrozumiałych emocji – smutku, żalu, rozpaczy, ale także lęku, gniewu, poczucia winy, poczucia krzywdy i niesprawiedliwości.

Często trudno samodzielnie poradzić sobie z tymi uczuciami.

Warto wtedy skorzystać z pomocy bliskich, przyjaciół lub zwrócić się do osób profesjonalnie zajmujących się pomocą osieroconym.

Hospicjum roztacza swoją opiekę również nad osobami pogrążonymi w żałobie.

Pomoc, która jest dostępna w Hospicjum to m.in.:
• Indywidualna porada psychologa;
• Rozmowa z kapelanem hospicyjnym;
• Wsparcie dzieci i młodzieży w przeżywaniu żałoby;.

Pomocy udzielana jest rodzinom naszych pacjentów w trakcie opieki oraz w okresie żałoby.
Pomocy udziela psycholog Hospicjum, mgr Anna Widepuhl


Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami:
(32) 249 19 90 – Biuro Hospicjum

Żałoba
hospicjum
Żałoba jest ceną
jaką płacimy za miłość
jest to koszt
naszego zaangażowania
C.M. Parkes