hospicjum hospicjum hospicjum hospicjum

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświecenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka
do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu.” Ojciec Święty Jan Paweł II

Wolontariat jest niezastąpionym elementem opieki hospicyjnej, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Hospicjum
. Wolontariusze niosą pomoc zarówno podopiecznym Hospicjum, jak również poprzez organizację akcji charytatywnych przyczyniają się do pozyskiwania środków na doposażenie i bieżące funkcjonowanie Hospicjum.

Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie działa od grudnia 2007 r. Zostało powołane, by realizować następujące cele:

 • organizowanie wolontariatu hospicyjnego w oparciu o aktualne uregulowania prawne.
 • prowadzenie naboru i rekrutacji wolontariuszy Hospicjum,
 • prowadzenie dokumentacji wolontariuszy,
 • organizowanie szkoleń,
 • organizowanie spotkań formacyjnych i integracyjnych wolontariuszy hospicyjnych,
 • prowadzenie punktu informacyjnego odnośnie organizacji i działania wolontariatu,
 • opracowanie folderów, materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
 • zapewnienie wolontariuszom warunków pełnienia posługi na zasadach zapisanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • organizowanie akcji, kwest, kampanii hospicyjnych

Zadaniem wolontariusza w Hospicjum może być:

 • towarzyszenie choremu, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych,
 • pomoc w utrzymaniu czystości Hospicjum,
 • dbanie o kwiaty na terenie Hospicjum,
 • spacerowanie z chorymi w ogrodzie,
 • pomoc w chodzeniu, poruszaniu się na łóżku oraz fotelu,
 • karmienie chorych,
 • rozmowa z chorymi,
 • wspólne oglądanie telewizji, słuchanie radia, czytanie książek,
 • wspieranie modlitwą,
 • prace biurowe,
 • pomoc w organizowaniu imprez i świąt, koncertów charytatywnych, zebrań wolontariuszy oraz comiesięcznych mszy św.,
 • inne czynności zaproponowane przez wolontariusza i uzgodnione z koordynatorem.
Wolontariat hospicyjny
hospicjum