hospicjum hospicjum hospicjum hospicjum

Cele akcji społecznych:

 • propagowanie idei hospicyjnej
 • przełamywanie negatywnych stereotypów w myśleniu o hospicjach
 •  przybliżenie mieszkańcom Chorzowa działalności Hospicjum,
 • promocja wolontariatu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • pozyskiwanie środków na bieżące funkcjonowanie Hospicjum w Chorzowie,
 • zakup sprzętu medycznego i specjalistycznych opatrunków dla pacjentów .

Od 2007 roku Hospicjum w Chorzowie bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”, której koordynatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. Celem kampanii jest edukacja na temat stosunku do ludzi nieuleczalnie chorych, nauka tolerancji oraz pozyskiwanie środków na opiekę nad pacjentami Hospicjum Chorzowskiego. Na terenie miasta Chorzowa, Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku oraz przy chorzowskich szkołach co roku kwitnie kilkanaście żonkilowych pól. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. W kampanię aktywnie włącza się młodzież – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, rok rocznie około 150 wolontariuszy. Dzięki naszym wspólnym staraniom przez 3 edycje Chorzowskich Pól Nadziei udało się łącznie zebrać kwotę 32485,81 zł (rok 2008. – 8877,10 zł, rok 2009. – 11177,00 zł, w roku 2010. – 12431,71 zł)

Akcja społeczna Pola Nadziei
hospicjum
Przebieg kampanii 2012
 1. 22.03.2012 – Uroczyste rozpoczęcie kampanii - spotkanie w Domu Kultury „Batory”. Godz. 17.00 – 20.00, wstęp wolny.
  Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia założeń i przebiegu V Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei. Następnie wykład pn. „Chwałą bożą żyjący człowiek, czyli o godności ludzkiego życia” przeprowadził ks. dr hab. Antoniego Bartoszka. W dalszej częsci spotkania w związku z inauguracją działalności Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum w Chorzowie swoje wystapienie miał dr Jacek Kurek. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna – Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu p. Barbary Leśniak i p. Marcina Urbana. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób, dla wszystkich gości przygotowany został poczęstunek.

 2. 15.04.2012 - Zbiórka funduszy na stadionie ruchu Chorzów podczas Derbów Śląska. Godz. 15.00 – 17.00.

 3. 19.04.2012 - Centrum Afirmacji Życia – wykład dr Jacka Kurka pt. „Powołanie do utraty” MDK „Batory”. Godz. 17.30 – 19.00. Wstęp wolny. Ilość uczestników ok. 40 osób.

 4. 21-22.04.2012 Kwesta w markecie Castorama w Chorzowie – kwesta odbyła się po raz drugi.
  Pieniądze zbierała młodzież z 3 chorzowskich szkół w ramach wolontariatu na rzecz Hospicjum. Pieniądze zbierane były do specjalnie oznaczonych skarbonek. Każdy darczyńca w zamian za złożony datek otrzymał żonkilowy upominek.

 5. 01.05.2012r –Górnośląski Park Etnograficzny - „Śląskie Gody” – coroczna impreza plenerowa.
  Podczas tej imprezy, za zgodą organizatorów, rozstawione zostały charytatywne stoiska gastronomiczne z ciastem oraz chlebem ze smalcem, charytatywną loterią oraz punkt informacyjny dla wszystkich osób zainteresowanych działalnością Hospicjum i wolontariatem. Stoiska obsługiwane były przez wolontariuszy Hospicjum w Chorzowie oraz członków stowarzyszenia.
  Rozpoczęcie nastąpiło około godziny 11.00, zakończenie ok. godz. 18.00. Około 14.00 w Skansenie zakończył się Rowerowy Rajd Nadziei.
  W trakcie trwania Śląskich Godów na estradzie zostały rozdane nagrody dla laureatów konkursów Pól Nadziei. W finałowym momencie wypuszczone zostały w niebo żółte baloniki z logiem Hospicjum.

 6. 01.05.2012 „Rowerowy Rajd Nadziei” po WPKiW start godz. 13.00 przy Hali wystaw „Kapelusz”, meta godz. 14.00 w Skansenie podczas Śląskich Godów. Rajd miał charakter wspólnego przejazdu wszystkich uczestników po wyznaczonej trasie, poprowadzony został przez policję na motorach. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z logiem rajdu. Zamiast opłat wpisowych wśród uczestników przeprowadzona została zbiórka dobrowolnych datków na wsparcie opieki hospicyjnej. Ilość uczestników 100 osób.

 7. 12-13.05.2012 Zbiórka publiczna w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku podczas Wiosennej Wystawy Kwiatów w godz. 10.00 – 18.00. 
  Pieniądze zbierała młodzież chorzowskich i świętochłowickich szkół w ramach wolontariatu na rzecz Hospicjum. Pieniądze zbierane były do specjalnie oznaczonych skarbonek. Każdy darczyńca w zamian za złożony datek otrzymał żonkilowy upominek (nalepka, żonkil z papieru, balonik, żonkilowa broszka).
  Zbiórce towarzyszyły akcje informacyjne i promocyjne przeprowadzane na terenie WPKiW z zaangażowaniem wolontariuszy. W centrum Parku obok Hali Wystaw „Kapelusz” rozstawiony został punkt informacyjny dla wszystkich osób zainteresowanych działalnością Hospicjum oraz wolontariatem oraz charytatywna loteria.

 8. 18.05.2012 – Finał V Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei - Centrum Afirmacji Życia . MDK „Batory” godz. 17.30 – 19.00
  - wykład prof. Krystyny Wojtynek – Musik „Nadzieja wyzwala męstwo”
  - część artystyczna duet Sławomir Witkowski i Karolina Śleziak.
  Wstęp wolny. Ilość uczestników – mieszkańców miasta Chorzów ok. 100 osób

 9. Centrum Afirmacji Życia - 22 marca 2012r w MDK „Batory” została uroczyście zainaugurowana działalność prospołeczna Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum w Chorzowie. CAŻ ma na celu działalność społeczną i kulturalną na rzecz promocji życia i kultury. Działalność Centrum polegać będzie na organizacji spotkań, wykładów paneli dyskusyjnych, koncertów, wieczorów autorskich, warsztatów i szkoleń.
  Niniejsze zadanie obejmować będzie jesienną część działalności CAŻ.
  Spotkania będą miały różnoraki charakter:
  - artystyczny, skierowany ku afirmacji estetyki, promujący muzykę, sztukę, literaturę jako główne dziedziny zmierzające do poznania istoty człowieka.
  - popularnonaukowy, kiedy to podejmowane są wątki z dziedziny medycyny, psychologii, socjologii oraz pedagogiki.
  - uaktywniający w postaci warsztatów, kursów, zajęć praktycznych typowo edukacyjnych, mających zaangażować czynnie uczestników.
  - dotyczących przestrzeni duchowej, gdzie zajęcia mają za zadanie uwrażliwić uczestników na istotne problemy współczesnego społeczeństwa, takie jak ból, ubóstwo, śmierć, choroba, utrata.
  Działalność Centrum skierowana będzie także na wsparcie dla osób, które utraciły kogoś lub coś, co stanowiło dla nich wartość życia.
  Zadaniem CAŻ jest pomoc w zrozumieniu sensu utraty oraz pomoc w jej zaakceptowaniu. Nie da się bowiem o żałobie zapomnieć, przezwyciężyć jej. Można ją jedynie przeżyć i spróbować żyć na nowo.
  Siedziba Centrum Afirmacji Życia mieścić się będzie w rozbudowywanej części Hospicjum. Na czas budowy spotkania CAŻ odbywać się będą w MDK „Batory” w Chorzowie.

 10. Udział dzieci i młodzieży w ogłoszonych 4 konkursach.
  Informację o konkursach przesłano do 39 chorzowskich i 5 świętochłowickich szkół oraz opublikowano na stronie internetowej Hospicjum. Czas trwania konkursów 13.02 – 06.04.
  - konkurs plastyczny „Kartka Świąteczna z żonkilem‘’ dla uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej.
  - konkurs literacki i fotograficzny:
   „Wspólnota ludzi dobrej woli fundamentem społeczeństwa” szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne.
  Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpiło 01.05.2012r w Skansenie. Jury konkursu zdecydowało o przyznaniu 18 nagród.

 11. Szkolne Dni Pól Nadziei. Akcje informacyjne oraz wydarzenia o charakterze widowiskowym organizowane przez uczniów i nauczycieli we współpracy z Hospicjum. Szkolne dni pól nadziei odbyły się m. In. w I LO im Juliusza Słowackiego.
Przebieg kampanii 2011
 1. Udział dzieci i młodzieży chorzowskich szkół w ogłoszonych 4 konkursach. Informację o konkursach przesłano do 39 chorzowskich szkół oraz opublikowano na stronie internetowej Hospicjum. Czas trwania konkursów 15.02. – 15.04. - konkurs plastyczny „Kwiatek dla chorego‘’ dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej. - konkursy literackie: „Wolontariat – radość pomagania” klasy 4-6 szkoły podstawowej „Wolontariat – czas dla innych” szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne. - konkurs fotograficzny „Wolontariusz – otwarte serce” szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpiło 01.05.2011r w Skansenie. Wpłynęło 131 prac konkursowych. Jury konkursu zdecydowało o przyznaniu 12 nagród oraz 4 wyróżnień.

 2. Szkolne Dni Pól Nadziei. Akcje informacyjne oraz wydarzenia o charakterze widowiskowym organizowane przez uczniów i nauczycieli we współpracy z Hospicjum. Szkolne dni pól nadziei odbyły się w I LO im Juliusza Słowackiego, Gimnazjum nr 2 oraz w Gmnazjum nr 8.

 3. 17.03.2011 – Uroczyste rozpoczęcie kampanii - spotkanie w Domu Kultury Batory. Godz. 17.00 – 20.00, - Przedstawienie założeń i przebiegu IV Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei, - wykład ks. dr hab. Antoniego Bartoszka pt. „Czas Hospicjum czasem kairos” - część artystyczna – spektakl teatralny „Oskar i Pani Róża” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób, dla wszystkich gości przygotowany został poczęstunek.

 4. 26-27.03.2011 Kwesta w markecie Castorama w Chorzowie. Pieniądze zbierała młodzież chorzowskich szkół w ramach wolontariatu na rzecz Hospicjum. Udział wzięło 15 osób z 2 chorzowskich szkół oraz 7 wolontariuszy Hospicjum. Pieniądze zbierane były do specjalnie oznaczonych skarbonek. Każdy darczyńca w zamian za złożony datek otrzymał nalepkę z logiem kampanii.

 5. 1.05.2011r –Górnośląski Park Etnograficzny - „Śląskie Gody” – coroczna impreza plenerowa. Podczas tej imprezy, za zgodą organizatorów, rozstawione zostały charytatywne stoiska gastronomiczne z ciastem oraz chlebem ze smalcem, charytatywną loterią oraz punkt informacyjny dla wszystkich osób zainteresowanych działalnością Hospicjum i wolontariatem. Stoiska obsługiwane były przez wolontariuszy Hospicjum w Chorzowie oraz członków stowarzyszenia. Rozpoczęcie nastąpiło około godziny 12.00, zakończenie ok. godz. 18.00. W trakcie trwania Śląskich Godów na estradzie zostały rozdane nagrody dla laureatów konkursów Pól Nadziei. W finałowym momencie wypuszczone zostały w niebo żółte baloniki z logiem Hospicjum.

 6. 14-15.05.2011 Zbiórka publiczna w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku podczas Wiosennej Wystawy Kwiatów w godz. 10.00 – 18.00. Pieniądze zbierała młodzież chorzowskich szkół w ramach wolontariatu na rzecz Hospicjum. Pieniądze zbierane były do specjalnie oznaczonych skarbonek. Każdy darczyńca w zamian za złożony datek otrzymał żonkilowy upominek (nalepka, żonkil z papieru, balonik) Zbiórce towarzyszyły akcje informacyjne i promocyjne przeprowadzane na terenie WPKiW z zaangażowaniem wolontariuszy. W centrum Parku obok Hali Wystaw „Kapelusz” rozstawiony został punkt informacyjny dla wszystkich osób zainteresowanych działalnością Hospicjum oraz wolontariatem oraz charytatywna loteria.

 7. Kwiecień – Maj 2011 - Wydanie płyty – singla z piosenką „Ku Nadziei” będącej cegiełką charytatywną na rzecz Hospicjum w Chorzowie. Piosenka została napisana i wykonana przez muzyków kabaretu „Drzewo a gada” skupiającego zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych zawodowych artystów. Dochód zostanie przeznaczony na budowę w Chorzowie Poradni Opieki Paliatywnej. Piosenkę „Ku nadziei” dedykujemy wszystkim, którym bliski jest ruch hospicyjny w Polsce.

 8. 21.05.2011 Zbiórka publiczna na ulicach Chorzowa w godz. 10.00 – 14.00. Pieniądze zbierała młodzież chorzowskich szkół w ramach wolontariatu na rzecz Hospicjum. Udział wzięło 11 osób z 3 chorzowskich szkół oraz 7 wolontariuszy Hospicjum. Pieniądze zbierane były do specjalnie oznaczonych skarbonek. Każdy darczyńca w zamian za złożony datek otrzymał żonkilowy upominek (nalepka, żonkil z papieru, balonik). Kwesta połączona była z ankietą mającą na celu poznanie opinii mieszkańców Chorzowa o działalności Hospicjum.

 9. 21.05.2011 – Finał III Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei oraz uroczyste obchody 15 lecia działalności Hospicjum w Chorzowie; Chorzowskie Centrum Kultury godz. 14.00 – 18.00 Wstęp wolny. Godz. 14.00 Konferencja naukowa „15 lat Hospicjum w Chorzowie”
  1 „ Co się zmieniło w kontroli bólu? – z perspektywy medycyny paliatywnej” dr n. med Jadwiga Pyszkowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej
  2. „Chory z dusznością w domowej opiece paliatywnej” lek. Leszek Strzelecki – NZOZ „Hospicjum Miłosierdzia Bożego” w Gliwicach
  3. „Oczekiwania i możliwości pomocy chorym w stanie terminalnym – doświadczenie 15 lat pracy Hospicjum w Chorzowie” - lek Barbara Kopczyńska – NZOZ „Hospicjum Chorzowskie”. Za udział w konferencji przysługiwały lekarzom 3 pkt edukacyjne. Godz. 15.30 Poczęstunek dla zgromadzonych gości. Godz. 16.00 Koncert charytatywny zespołu „Happy Big Band” – orkiestry rozrywkowej kopalni KWK Mysłowice – Wesoła, zwycięzcy festiwalu w Carnegie Hall w Nowym Jorku w roku 2011, uczestnika programu Mam Talent. Godz. 17.15 Wernisaż wystawy prac satyrycznych chorzowskiego artysty malarza śp. Jana Herli Honorowy.
  Patronat Arcybiskup Damian Zimoń Metropolita Katowicki
  Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala
Przebieg kampanii 2010
Chorzowskie Centrum Kultury 23 maja br. godzina 18.00 - uroczysty Finał Pól Nadziei
Już po raz trzeci Chorzowskie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” bierze czynny udział w ogólnopolskiej akcji POLA NADZIEI, która będzie miała swój finał 23 maja w Chorzowskim Centrum Kultury. Właśnie wtedy bedzie miał miejsce jeden z siedmiu ekskluzywnych – premierowych, ogólnopolskich pokazów filmu „THE HUMAN EXPERIENCE”, którego twórcami są amerykanie - Michaelem Campo i Jeffreyem Azize. Po pokazie zapraszamy na spotkanie z twórcami i głównymi bohaterami filmu. Serdecznie zaprasamy do Chorzowiskiego Centrum Kultury 23.05.2010r o godz. 18.00. Koszt wstępu jest równy cenie jednej Cegiełki: 10zł (do nabycia w kasach ChCK). Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek przeznaczony będzie na wsparcie Hospicjum Chorzowskiego.

Więcej o filmie „THE HUMAN EXPERIENCE” - to historia młodych amerykanów, którzy będąc świeżo po ciężkich doświadczeniach życiowych zaczynają poszukiwać w swoim życiu „czegoś więcej” aniżeli tylko dolarów i kariery. Wyruszając w podróż, która to na zawsze już odmieni ich życie, rozpoczynają poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytanie dotyczące każdego młodego człowieka: „ Po co żyję.. ?” To też młodzi bohaterzy ( Jeff i Michael) wyruszają najpierw w środowiska bezdomnych w Nowym Jorku, gdzie to zamieszkują z nimi w slumsach Manhattanu czy Brooklynu. Podczas wielu godzin rozmów i wspólnie spędzonych dni na nowojorskich ulicach doznają niezwykłego ciepła i życzliwości od ludzi, dla których właśnie ulica jest pierwszym i jedynym domem. Po tych doświadczeniach udają się do Peru, spotykając miejscową ludność, a następnie do Afryki, gdzie to pracując z chorymi na AIDS jak i z „dziećmi ulicy”, doświadczają bożej mocy i bożej opieki. Ich podróże, spotkania z ludźmi, wymiana doświadczeń lecz przede wszystkim podróż do własnego wnętrza i własnej duszy powoduje, iż film porusza serca i umysły setek młodych ludzi na całym świecie! - Młodzi ludzie z filmu to każdy z nas! Zadają sobie nasze pytania: Kim jestem? Po co żyję? Jaki jest sens i cel mojego ludzkiego pielgrzymowania? Film robi obecnie niesamowitą furorę! Jest pokazywany w obu Amerykach, a także był wyświetlany w Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii.
- „LUDZKIE DOŚWIADCZENIE” – zdobył dotychczas 30 nagród na ogólnoświatowych festiwalach w tym I nagrodę na Festiwalu im. Jana Pawła II, na Florydzie w Stanach Zjednoczonych w roku 2009.

Piknik Rodzinnym Pola Nadziei 2010 w Skansenie (WPKiW)Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie serdecznie zaprasza do udziału w Pikniku Rodzinnym Pola Nadziei 2010 w Skansenie, podczas Śląskich Godów. Na wszystkich zainteresowanych czekać będą wolontariusze Hospicjum udzielający informacji o działalności Hospicjum i wolontariacie, a także ratownicy medyczni z pokazem udzielania pierwszej pomocy. Rozstawione zostaną charytatywne stoiska z chlebem ze smalcem, wojskową grochówką, ciastem oraz loteria z nagrodami.
Całkowity dochód z pikniku przeznaczony będzie na wsparcie działalności Hospicjum oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego i specjalistycznych opatrunków dla naszych pacjentów. W trakcie imprezy rozdane zostaną nagrody dla laureatów konkursów III Chorzowskiej kampanii Pola Nadziei. Piknik Rodzinnym w Skansenie 1 maja 2010 roku od godz. 12.00

W programie śląskich godów ponadto:
11.00 - 12.30 Msza Św. z procesją w Kościele pw. św. Józefa Robotnika
12.45 Oficjalne otwarcie XV Edycji Śląskich Godów
13.00 Wernisaż wystawy fotograficznej Piotra Olesia "KORZENIE" w chałupie ze Strzemieszyc
13.15 Występ zespołu FOLK KAPELA HORA
14.00 - 14.30 Pokaz strojów śląskich ze zbiorów Grzegorza Stachaka
15.15 - 16.45 Koncert zespołu JEGO JESTEŚMY
16.45 - 18.00 Mirek Szołtysek i Wesołe Trio
W trakcie imprezy odbywać będzie się również piknik rodzinny POLA NADZIEI 2010\
Prowadzenie Roman Kurosz
Inauguracji sezonu towarzyszy impreza tematyczna "Święty Florianie - patronie nasz" Czyli przeszłość i dzień dzisiejszy straży pożarnej na Śląsku. która odbywać będzie się w dniach 1 i 2 maja br. W Chorzowie zakwitną nasze żonkile
Na terenie całego miasta Chorzów, przy szkołach oraz w WPkiW właśnie kwitną żonkile sadzone już od trzech lat w ramach kampanii Pola Nadziei, która ma uwrażliwiać społeczeństwo na potrzeby osób nieuleczalnie chorych i pomagać w pozyskiwaniu środków na potrzeby hospicjów i opiekę nad pacjentami. W ramach kampanii w maju odbędą się dwie zbiórki, z których całkowity dochód przeznaczony zostanie na rzecz chorzowskiego hospicjum i zakup sprzętu medycznego.
 • 8 i 9 maja wolontariusze akcyjni z chorzowskich szkół kwestować będą w Centrum Handlowym AKS
 • 15 i 16 maja odbędzie się publiczna zbiórka Podczas Wystawy Kwiatów w WPKiW,
  Wszyscy darczyńcy w zamian za przekazane datki otrzymają żonkilowe upominki.
Spotkanie w ramach III Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei w Domu Kultury „BATORY”
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie serdecznie zaprasza
15 kwietnia na spotkanie w ramach III Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei do Domu Kultury „BATORY” ul. St. Batorego 6, na godz. 17.00 (wtęp wolny)

W programie między innymi:
 • przedstawienie założeń i przebiegu kampanii
 • wykład ks. dr Antoniego Bartoszka pt.: „Caritas in veritate, veritas in caritate”  (Miłość w prawdzie, prawda w miłości)
 • Część artystyczna – Krzysztof Wierzchowski: „Spotkajmy się przy muzyce klasycznej pół-żartem, pół-serio”
 • drobny poczęstunek
Plan Kampanii Pola Nadziei w 2010 roku
 • 15.04.2010 – Inauguracja – DK „BATORY” godz. 17.00
 • 01.05.2010 – Skansen – piknik rodzinny
 • 15-16.05.2010 – WPKiW – zbiórka Publiczna podczas Wystawy Kwiatów
 • 23.05.2010 – zakończenie - Chorzowskie Centrum Kultury godz. 18.00 -
  „The Human Experience. Ludzkie Doświadczenia” –spotkanie z autorami – dyskusja po projekcji filmu
Konkurs dla młodzieży chorzowskich szkół
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie w ramach III kampanii „Pola Nadziei” wrzesień 2009 – maj 2010 ogłasza konkursy dla dzieci i młodzieży chorzowskich szkół pn.: „Pomagam innym”
Już po raz trzeci Chorzowskie Hospicjum włączyło się w ogólnopolską Kampanię Pola Nadziei. Wkrótce zakwitną żonkile posadzone jesienią na terenie miasta oraz na terenach szkolnych. Żółty żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. Ludzie na całym świecie sadzą go przed szkołami, szpitalami, urzędami, na skwerach miast na znak solidarności z chorymi. Chcemy wychowywać ludzi wrażliwych na potrzeby cierpiących, stąd pomysł, aby w konkursach udział wzięły dzieci i młodzież. Przygotowanie do udziału w konkursie da nauczycielom możliwość porozmawiania z uczniami na te tematy w sposób dostosowany do wieku dzieci.
 1. konkurs plastyczny dla klas 1-3 szkoły podstawowej
  Temat: „Pomagam innym.  Technika dowolna
 2. konkurs literacki dla klas 4-6 szkoły podstawowej
  Temat: „Pomagam innym
  - nadesłane prace powinny stanowić maszynopis lub wydruk komputerowy.
  - praca powinna obejmować max. 2 strony maszynopisu.
 3. konkurs literacki dla uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych
  Temat:  „Nadzieja przychodzi do człowieka z drugim człowiekiem"
  - nadesłane prace powinny stanowić maszynopis lub wydruk komputerowy.
  - praca powinna obejmować max. 2 strony maszynopisu..
 4. konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych
  Temat: „Nadzieja przychodzi do człowieka z drugim człowiekiem".
  Format wywołanego zdjęcia 15x21 cm
  Każdy autor może przekazać max. 2 zdjęcia
TERMINY
 1. Prace należy nadsyłać lub przekazać do 12 kwietnia 2010 roku na adres:
  Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie
  ul. Szpitalna 24, 41-506 Chorzów - z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny” lub "Praca plastyczna" lub też „Praca literacka"
 2. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, podaniem wieku autora oraz nazwą szkoły.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2010r., a o jego wynikach organizatorzy poinformują pisemnie autorów prac oraz szkoły.
 4. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 1 maja 2010 r. w Górnośląskim Parku Etnograficznym.
NAGRODY
 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zdecyduje
  o podziale nagród.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.
USTALENIA KOŃCOWE
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac w prasie lokalnej
  oraz ich wyeksponowanie w miejscach publicznych.
 2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 3. Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: hospicjum_chorzow@o2.pl,
  bądź pod numer telefonu 032 249 19 90.
  Informacji udziela koordynator wolontariatu Joanna Tabor.
Lista Laureatów Konkursu Konkurs literacki „Nadzieja Przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”
I Miejsce Dominika Wyciślik ZST nr 2
II Miejsce Anna Stachowiak ZSTiO nr 3
III Miejsce Patrycja Garncarek ZSTiO nr 3 Konkurs fotograficzny „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”

Wyróżnienia:
Krystian Giza, Adrian Leonowicz, Aleksandra Breguła – Gimnazjum nr 5
Konkurs literacki „Pomagam innym”
I Miejsce Marta Kułacz – SP nr 21
II Miejsce Tomasz Wróblewski SP nr 21
III Miejsce Mateusz Halko SP nr 17
Konkurs plastyczny „Pomagam innym”
I Miejsce Martyna Kowal SP nr 24
II Miejsce Natalia Paruzel SP nr 24
III Miejsce Weronika Domagała – SP nr 17
Wyróżnienia:
Agnieszka Krzemień SP nr 25, Ewa Chruścińska SP nr 17, Kamil Kocieł SP nr 17
Przebieg kampanii 2009
16 kwietnia _____ między godziną 17.00 a 20.00 w Domu Kultury Batory odbędzie się spotkanie otwierające tegoroczną akcję. Wstęp wolny. Program spotkania:
- przedstawienie założeń i przebiegu II Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei,
- wykład ks. dr Antoniego Bartoszka o świętości życia.
- promocja albumu ze zdjęciami wykonanymi w Hospicjum pt. „Rozmowy”, autorstwa Macieja Niesłonego (więcej o tym albumie przeczytasz tutaj...)
- część artystyczna – występ Chóru Akademii Ekonomicznej w Katowicach

8 maja _______ w Domu Kultury Batory odbędzie się spektakl Anny Seniuk pt. „Poezja Miłosna”, która wystąpi wspólnie z duetem - Sławomirem Witkowskim oraz Magdaleną Krzywdą. Spektakl rozpocznie się o godz. 18.00. W trakcie imprezy sprzedawane będą charytatywne cegiełki o wartości 10,00 zł.

9 maja _______ w Parafii św. Józefa w Chorzowie o godz. 19.00 (po wieczornej mszy) będzie miał miejsce „Pacierz Staropolski” w wykonaniu Anny Seniuk oraz chorzowskiego zespołu Schola Cantorum Minorum Chosoviensis.  Wstęp wolny. Pani Seniuk w czasie swojego pobytu w Chorzowie odwiedzi Hospicjum, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii oraz Chorzowskie Centrum Kultury.

9 maja _______ między godz. 11.00 a 17.00 będzie miał miejsce koncert charytatywny we współpracy z Restauracją Marysin Dwór.  Estrada zostanie ustawiona tuż przy restauracji. Na koncercie wystąpią zespoły: Gwar, Fresco, Na Szlaku oraz Zespół trójpokoleniowy. Koncertowi towarzyszyć będą akcje informacyjne.

9 i 10 maja ____ będzie miała miejsce zbiórka publiczna w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku podczas Wiosennej Wystawy Kwiatów (w godz. 10.00 – 18.00). Pieniądze zbierać będzie młodzież chorzowskich szkół w ramach wolontariatu na rzecz hospicjum. Darczyńcy w zamian za datki otrzymują żonkilowe upominki: kwiaty wykonane przez dzieci i młodzież chorzowskich szkół, nalepki z logiem kampanii. Zbiórce towarzyszyć będą akcje informacyjne i promocyjne przeprowadzane na terenie WPKiW z zaangażowaniem dzieci i młodzieży oraz występy na estradzie przy Restauracji Marysin Dwór.

16 i 17 maja ___odbedzie się z kolei zbiórka w markecie Carrefour – AKS (w godz. 8.00 – 20.00). Pieniądze zbierać będzie przy kasach sklepu młodzież chorzowskich szkół w ramach wolontariatu na rzecz hospicjum.

23 maja _____ odbędzie się Finał II Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei. Uroczyste zakończenie kampanii – piknik rodzinny w Górnośląskim Parku Etnograficznym.
Rozpoczęcie pikniku - godzina 13.00, planowane zakończenie około godz. 19.00.
W programie:
- występy lokalnych zespołów muzycznych, tanecznych oraz kabaretowych.
- atrakcje dla dzieci, konkursy.
- pokazy m. in. ratownictwa medycznego, straży pożarnej.
Zorganizowana przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie Zbiórka Publiczna w trakcie Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei (Pozwolenie nr 2 z dnia 27.04.2009 r.) pozwolił na zebranie kwoty 3 332,80 zł. Za zebraną kwotę zakupiony zostanie dla pacjentów Hospicjum koncentrator tlenu firmy Happy People o wartości 2 706,00 zł oraz ssak medyczny New Askir 30. Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli za włączenie się w charytatywną działalność Hospicjum oraz kampanię Pola Nadziei.

październik - grudzień 2009
Od 1 października do 5 grudnia br. trwać będzie VI edycja Kampanii „Hospicjum to też Życie" Tegoroczna kampania kontynuuje program skierowana jest do ludzi dojrzałych, kobiet i mężczyzn, którzy są gotowi podjąć nową aktywność w wolontariacie hospicyjnym. Grupę docelową określono w kampanii symbolicznie 50+. Wolontariusz 50+ to cenna pomoc w hospicjum, lojalny i oddany sprawie człowiek, który może dzielić się z nami nie tylko swoją pasją i poświęceniem, ale także cennym doświadczeniem życiowym. Celem nadrzędnym kampanii jest dalszy rozwój wolontariatu hospicyjnego przez pozyskanie aktywnych wolontariuszy medycznych i niemedycznych.
Kampanii towarzyszył wykłady o następującej tematyce:
1. Rozwój idei hospicyjnej w Polsce         18.11.2009  godz.17.00
2. Wolontariusz w opiece hospicyjnej      25.11.2009  godz.17.00
3.  Eutanazja - „dobra śmierć”???              2.12.2009  godz.17.00 W ramach zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chorzowie w czasie kampanii odbyły się wykłady prowadzone przez lekarzy i pracownika naukowego członka Stowarzyszenia.
1. Podstawowe wiadomości i profilaktyka nowotworów - wykład poprowadzi lekarz med. Teresa Kumor- Głodny
2. Rozwój idei hospicyjnej na przestrzeni wieków Hospicjum-prawda i mity- wykład poprowadzi lekarz med. Barbara Kopczyńska
3. Świadomość społeczna dotycząca funkcjonowania Hospicjum- wykład prowadziła pilęgniarka dr Joanna Flakus.

10 października__Serdecznie zapraszamy na Koncert Charytatywny.
"Ze Słowem biegnę do Ciebie"  Józefa Skrzeka
koncert poprowadzi  dr Jacek Kurek
Zamiast biletów zbiórka na HOSPICJUM - WSTĘP WOLNY
(istnieje możliwość zakupu albumów oraz książek)
Przebieg kampanii 2008
10 maja _________Zbiórka publiczna w godz. 10.00 – 16.00 na ulicach miasta Chorzowa oraz w WPKiW. Darczyńcy z zamian za ofiary otrzymują żonkilowe upominki. W godzinach trwania zbiórki zapraszamy na ulicę Wolności oraz do Chorzowskiego Centrum Kultury gdzie będą miały miejsce różnego rodzaju akcje informacyjne i promocyjne, atrakcje dla dzieci, a wszystko to w ramach akcji ulicznej „Żonkilowy Szlak” O godzinie 17.00 odbędzie się charytatywny koncert zespołu "NEW DAY" w Chorzowskie Centrum Kulturymieszczącym sie przy ul. Sienkiewicza 3.

22 maja _________ Uroczysty Finał I Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei - piknik rodzinny w Skansenie (WPKiW). Rozpoczęcie pikniku o godzine 16.00, a wcześniej - o godzinie 15.00 msza w kościółku w Skansenie w intencji Hospicjum. A na pikniku - w programie występy zespołów:
Trąbki Jerycha, Contigo, Przylądek Dobrej Nadziei, Na szlaku, Pchnąć w tę łódź jeża, Mirosław Szołtysek i Wesołe Trio, dzieci z Przedszkola Niepublicznego.
Natomiast o godzinie 20.00 na piknikowej scenie wystąpi BRUK – Bluesowo Rockowe Ugrupowanie Kabaretowe Grzegorza Stasiaka.
Całość pod doskonałym prowadzeniem Sławomira Bilińskiego (konferansjerka).
Ponadto w czasie trwania pikniku odbędą się pokazy: straży pożarnej i ratownictwa medycznego, a także zabytkowych samochodów. Będą też atrakcje dla najmłodszych(?!)
W trakce trwania imprezy odbędzie się też uroczystość wręczenia nagród dla finalistów konkursów organizowanych dla dzieci i młodzieży chorzowskich szkół pt. "Nadziej jest ostateczną prawdą ludzkiego życia".
Pola Nadziei są programem stworzonym przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na los osób terminalnie chorych. Kampania ta od kilku lat rozkwita żonkilami w całej Polsce.
W październiku 2007 Hospicjum Chorzowskie po raz pierwszy włączyło się w ogólnopolską Kampanię „Pola Nadziei” tworząc w Chorzowie 9 żonkilowych pól. Pragnę tu nadmienić, iż żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświecenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia.
Celem „Pól nadziei” jest edukacja na temat stosunku do ludzi nieuleczalnie chorych, nauka tolerancji, propagowanie idei hospicyjnej w społeczeństwie oraz pozyskiwanie środków na potrzeby hospicjów i na opiekę nad pacjentami Hospicjum Chorzowskiego. Informacja dla Darczyńców !W efekcie zorganizowanej 10 maja br. przez nasze Hospicjum zbiórki publicznej (zgodnie z pozwoleniem nr 2 z dnia 21.04.2008 r. wystawionym przez Urząd Miasta Chorzów) zebraliśmy środki w wysokości 3441,60 zł. Za kwotę tą kupiona zostanie dla pacjentów Hospicjum ambulatoryjna pompa strzykawkowa GRASEBY oraz lekarstwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy pomogli nam podczas trwania tej kampanii.