hospicjum hospicjum hospicjum hospicjum
Opieka hospicyjna
hospicjum
Kontrakt z NFZ

Hospicjum w Chorzowie prowadzi w ramach kontraktu z NFZ
:

PORADNIĘ OPIEKI PALIATYWNEJ -- która udziela porad pacjentom i ich rodzinom w poniedziałki, środy i piątki (po telefonicznym uzgodnieniu terminu).

ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ (Hospicjum Domowe) - który opiekuje się chorymi w domu.
Do opieki domowej przyjmowani są pacjenci z terenu Chorzowa oraz Świętochłowic Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 - 16.00, w środę dodatkowo - od 16.00 do 17.30. Oprócz skierowania dostarczyć należy dokumentację medyczną potwierdzającą stopień zaawansowania choroby nowotworowej Uwaga! Czas oczekiwania na rozpoczęcie opieki (pierwszą wizytę lekarza hospicyjnego) może wynosić 2-3 miesięcy!
Chorzy obejmowani są opieką w kolejności zgłoszeń.

ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ - oddział posiada 11 łóżek dla chorych wymagających całodobowej opieki stacjonarnej. Zgłoszenia, także telefoniczne, przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 16.00 w środę dodatkowo - od 16.00 do 17.30.

Hospicjum, działając w ramach kontraktu z NFZ, nie pobiera opłat od pacjentów. Konieczne jest natomiast elektroniczne skierowanie lekarskie do:

 • Poradni Opieki Paliatywnej (1180)
 • Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej (2180)
 • Oddziału Opieki Paliatywnej (2184)
Zakres opieki hospicyjnej

Źródłem cierpienia człowieka umierającego na nowotwór jest proces chorobowy, który stale postępuje i potęguje cierpienia. Cierpienie dotyczy zawsze całej osoby: ciała, psychiki i duszy. Twórczyni ruchu hospicyjnego nazwała to bólem wszechogarniającym. Warunkiem skutecznej pomocy chorym w terminalnej fazie choroby nowotworowej (tzn. tym, u których zakończono leczenie przyczynowe) jest jej całościowy charakter. Opieka ta dąży do zaspokojenia wszystkich potrzeb chorego poprawy jakości jego życia.
W dziedzinie potrzeb fizycznych  polega na minimalizacji lub zniesieniu objawów, które mogą występować w przebiegu choroby (bólu, odleżyn, obrzęków, zaparć, nudności). Z kolei w dziedzinie potrzeb psychicznych polega na udzieleniu wsparcia w problemach związanych ze strachem przed chorobą, niepokojem o rodzinę, utratą roli życiowej, niekorzystną zmianą wyglądu itp. Hospicjum wspiera również bliskich chorego, którzy też cierpią i od których w dużym stopniu zależy jego sytuacja. Pomoc duchowa polega na posłudze sakramentalnej, modlitewnej oraz towarzyszeniu choremu.
Pryncypia opieki hospicyjnej

 

 • właściwa komunikacja z chorym,
 • rozeznanie potrzeb somatycznych, psychicznych, społecznych i duchowych chorego,
 • rozpoznanie problemów, planowanie miejsca opieki ( dom, oddział, poradnia) i sposobu opieki/leczenia,
 • uzyskanie świadomej zgody na planowe postępowanie (leczenie bólu i innych dokuczliwych objawów),
 • monitorowanie objawów i zastosowanej terapii,
 • godne życie aż do śmierci,
 • wsparcie rodziny,
 • obecność - towarzyszenie choremu,
 • zapewnienie intymności.