hospicjum hospicjum hospicjum hospicjum

Rok 2004 - Lekarz med. Barbara Kopczyńska zostaje nagrodzona medalem ZA ZASŁUGI DLA MIASTA CHORZOWA

Rok 2005 - Lekarz med. Barbara Kopczyńska - dyrektor NZOZ ”HOSPICJUM CHORZOWSKIE”, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie otrzymuje tytuł Chorzowianina Roku. ( Statuetka „Człowiek- Drzewo” Anny Stawiarskiej i obraz)

Rok 2006 - 10-lecie Stowarzyszenia - Prezydent Miasta Marek Kopel wręczył Dyplomy podziękowania na ręce prezesa Grzegorza Olszewskiego i wiceprezesa Zarządu Barbary Kopczyńskiej oraz statuetkę św. Floriana patrona Miasta.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego otrzymuje nagrodę Prezydenta Miasta Chorzowa Marka Kopla za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Miasta Chorzowa.
(Statuetka autorstwa Gerarda Grzywaczyka i dyplom).
Stowarzyszenie zostaje laureatem Konkursu PRO PUBLICO BONO na najlepsze dzieło obywatelskie w kategorii – zdrowie i pomoc społeczna za „ Otwarcie i właściwe funkcjonowanie Oddziału Opieki Paliatywnej w Chorzowie ‘’. Medal PRO PUBLICO BONO - DLA DOBRA WSPÓLNEGO i nagroda 10 tys. zł (pierwsza cegiełka na koncie rozbudowy Hospicjum).

Rok 2007. Dyplom laureata VIII edycji Konkursu PRO PUBLICO BONO wręczył w dniu 21.05. prof. Jerzy Buzek przewodniczący Rady Fundacji. Uroczystości wręczenia dyplomu towarzyszyła dyskusja panelowa na temat wcielania w życie nauki Jana Pawła II.

Rok 2008. Luty - po raz pierwszy odbyło się wspólne ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny nagradzanie i wyróżnianie wolontariuszy nagrodą „Uśmiechaczka” i sponsorów dyplomem „Otwartego Serca”. Pierwsi laureaci nagrody „Uśmiechaczka” za pracę wolontaryjną na rzecz chorych Krystyna Pawleta i Barbara Gola . Pierwsze dyplomy „Otwartego Serca” otrzymali ; Zespół Architektów „Inwestprojekt” mgr arch. Anna Buczek sponsorzy projektu architektonicznego Hospicjum, mgr Urszula Maciąg za pomoc w zredagowaniu broszury „10-lecie Hospicjum w Chorzowie” i wieloletnią współpracę.
Grudzień. Dzień Wolontariusza: Laureatami nagrody „ Uśmiechaczka” zostają Danuta Bartoszek i Irena Wilczyk za pracę wolontaryjną na rzecz chorych.

Rok 2009. Dzień Wolontariusz: Laureatem nagrody „ Uśmiechaczka” zostaje Teresa Gancarczyk za pracę wolontaryjną na rzecz chorych. Dyplom Otwartego Serca otrzymał mgr inż. Alfred Czernecki - sponsor projektu budowlanego.

Rok 2010. Dr Barbara Kopczyńska otrzymuje przyznany przez Prezydenta Miasta Chorzów Marka Kopla medal im. Edwarda Hanke za osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia podczas uroczystości w Chorzowskim Centrum Kultury z okazji 20 lat Samorządu w Chorzowie.
Grudzień. Dzień Wolontariusza: Laureatem nagrody „ Uśmiechaczka” zostaje vice-prezes Stowarzyszenia Lilianna Motyka za pracę wolontaryjną na rzecz chorych. Dyplom Otwartego Serca otrzymał lek. med. Zenon Machowski - wieloletni sponsor siedziby Poradni Opieki Paliatywnej.

Rok 2011. Prezes Stowarzyszenia dr Barbara Kopczyńska podczas uroczystości 15-lecia Hospicjum otrzymuje w uznaniu zasług MEDAL im. Dr Józefa Rostka od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Medal wręczyli dr n. med. Jerzy Dosiak i dr Henryk Potyrcha.
Na Zebraniu Koła Chorzów dr Barbara Kopczyńska otrzymała od Zarządu Głównego Odznakę Zasłużonemu dla PTL.
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Elżbieta Sitek z okazji Dnia Pracownika Socjalnego otrzymuje nagrodę w kategorii indywidualnej Prezydenta Miasta Chorzów Andrzeja Kotali za osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Miasta – wieloletnią działalność na rzecz rozwoju ruchu hospicyjnego w Chorzowie. ( Statuetka autorstwa Gerarda Grzywaczyka i dyplom).
Grudzień. Dzień Wolontariusza: Laureatami nagrody „ Uśmiechaczka” zostają; Aleksandra Kurek i Maria Klyszcz za pracę wolontaryjną na rzecz chorych.
Dyplom Otwartego Serca otrzymała Firma Dentomed sponsor środków do opatrunków i dezynfekcji.

Rok 2012. Joanna Tabor, pracownik Biura Stowarzyszenia, od roku 2007 na stanowisku Kierownika sekretariatu oraz koordynatora wolontariatu hospicyjnego otrzymuje  przyznany przez Prezydenta Miasta Chorzów  Andrzeja Kotalę medal im. Edwarda Hanke za osiągnięcia w dziedzinie Ochrony Zdrowia podczas uroczystości wręczania medali Prezydenta za zasługi dla Miasta Chorzów w Chorzowskim Centrum Kultury.

Laureaci nagrody "Uśmiechaczka"  dla wyróżniających się wolontariuszy - Beata Kułaga i Gabriela Kolarska za wierne, ciche i pełne ciepła towarzyszenie chorym w hospicjum stacjonarnym.

Dyplom "Otwartego Serca" za wspieranie działalności Stowarzyszenia otrzymali: Pani Urszula Haeusler - wieloletni sponsor Hospicjum, Pani Adrianna Studzińską oraz Pan Janusz Suseł.


Nagrody i wyróżnienia
hospicjum