hospicjum hospicjum hospicjum hospicjum
Gównym celem akcji społecznych jest:
 • propagowanie idei hospicyjnej
 • przełamywanie negatywnych stereotypów w myśleniu o hospicjach
 • przybliżenie mieszkańcom Chorzowa działalności Hospicjum
 • promocja wolontariatu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • pozyskiwanie środków na bieżące funkcjonowanie Hospicjum w Chorzowie
 • zakup sprzętu medycznego i specjalistycznych oraz opatrunków dla pacjentów
Od roku 2004 Fundacja Hospicyjna organizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczno-edukacyjną pod nazwą „Hospicjum to też życie”.
Celem kampanii było: propagowanie ruchu hospicyjnego i idei wolontariatu, uwrażliwienie na problemy ludzi chorych, zmiana postaw społecznych, wpływanie na świadomość społeczną, zmiana zachowań społecznych, edukacja społeczna mająca na celu zaangażowanie społeczeństwa do samodzielnego myślenia i dokonywania wyborów. W I-ej kampanii w roku 2004 uczestniczyło 78 ośrodków hospicyjnych.

Od roku 2005 Hospicjum w Chorzowie aktywnie uczestniczy w kampanii „Hospicjum to też życie”.
Fundacja Hospicyjna wspiera uczestników kampanii: otrzymaliśmy sprzęt medyczny, torby medyczne z wyposażeniem, 2 koncentratory tlenu oraz dofinansowanie w postaci Funduszu dla dzieci osieroconych na wyprawki szkolne, zajęcia pozalekcyjne , wjazdy letnie dla 4 dzieci, a także podręczniki dla wolontariuszy i nauczycieli, książki i bezpłatne szkolenia. Każdorazowo Fundacja przekazuje także materiały promocyjne: plakaty, ulotki i bilbordy w mieście.Program Lubię Pomagać.
W 2007 roku  Fundacja Hospicyjna rozpoczęła realizację trzyletniego projektu na rzecz hospicyjnego wolontariatu „Lubię pomagać”. Celem programu było: pokazanie możliwości samorealizacji młodzieży i osób dorosłych poprzez wolontariat, promocja wolontariatu hospicyjnego i hasła „Lubię pomagać” w społeczeństwie, utworzenie profesjonalnych centrów wolontariatu przy hospicjach w całym kraju. W Chorzowie do udziału w 3 letnim programu „ Lubię pomagać” zgłosiły się 2 osoby, które w roku 2007 ukończyły w Gdańsku kurs koordynatorów i współpracują z Fundacją Hospicyjną w jego realizacji. Przy Hospicjum powstało Centrum Wolontariatu Hospicyjnego. W ramach programu Lubię pomagać otrzymaliśmy laptop z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny, koszulki, czapeczki, smycze,  urządzenie wielofunkcyjne, środki pieniężne na modernizację strony internetowej, aparat fotograficzny.
Najnowsze informacje związane z ogólnopolską akcją Hospicjum to też Życie
hospicjum
Przebieg kampanii 2020
Ze wzglęu na ogłoszony w Polsce stan epidemii (SARS- COV 2) w 2020 roku Kampania „Hospicjum to też Życie” nie odbyła się.

Przebieg kampanii 2019XV Kampania „Hospicjum to też Życie”

Hasło kampanii: Ważni – niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj

Wraz z zespołami z różnych stron Polski wspólnym hospicyjnym głosem po raz czwarty zwracamy uwagę na potrzebę wsparcia opiekunów rodzinnych, którzy na co dzień zajmują się ciężko chorymi bliskimi w rodzinie; dziećmi i dorosłymi w domach. Celem kampanii jest też wsparcie dzieci w żałobie.
Czas trwania 11.10.2019  - 28.02.2020
11 października z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Medycyny Paliatywnej uczestniczyliśmy w międzynarodowej akcji koncertowania na rzecz opieki hospicyjnej i paliatywnej. Co dwa lata   łączymy się poprzez koncerty we wspólnym celu - zwrócenia uwagi współczesnego człowieka na istnienie hospicjów i ich podopiecznych. Hospicja przypominają o swojej misji niesienia ulgi w cierpieniu, zapewnieniu wszechstronnej, całościowej opieki chorym, a także otaczanie troską opiekunów zarówno w czasie choroby, jak też w okresie żałoby, w tym także dzieci.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

W Sali widowiskowej MDK Batory odbył się koncert  „Głosy dla Hospicjów 2019”. Na program koncertu Zespołu GG Duo - Gabriela Gąsior  - śpiew & Wojciech Gąsior - gitara basowa składały się kompozycje własne Zespołu. Zespół GG Duo zagrał na  bardzo  wysokim poziomie, prezentując  wielki talent muzyczny. Byliśmy pod wrażeniem mądrości tekstów, przeuroczych natchnionych utworów z muzyką płynącą z serca: „Prawda”, „Lepszy jeden dzień”  i „Moja cisza”. Koncert z pewnością zapadł w pamięć swoim klimatem i pięknem wszystkim uczestnikom.

CZĘŚĆ EDUKACYJNA

19.X.2019 Dzięń opiekuna                                                        
Planowany i ogłaszany w mediach i na stronie internetowej Stowarzyszenia Dzień Opiekuna, w tym warsztaty dla opiekunów rodzinnych  z uwagi na brak zgłoszeń przeniesiono na kolejny termin - na 22 XI.19r.
19.X.19r. W Dniu Opiekuna z zaproszenia skorzystała jednak jedna osoba, która spotkała się z dyżurującą w tym dniu koordynatorką Kampanii.  Podczas spotkania skorzystano z materiałów: fragmenty książki „Wyjrzeć przez okno”, omawiano sytuacją rodzinną, potrzeby wsparcia opiekuna co znalazło odzwierciedlanie w ankiecie wypełnionej podczas spotkania. Osoba ta została zaproszona także na kolejne spotkanie prowadzone przez psychologa hospicjum w dniu 22.XI.19r.                                                                                      
22.XI.19r.Warsztaty dla opiekunów rodzinnych prowadzone przez psychologa Hospicjum / CAŻ  przy Hospicjum
W spotkaniu warsztatowym poświęconym opiekunom rodzinnym uczestniczyły 2 rodziny - bliscy chorych, którzy na co dzień opiekują się nimi w domu. Spotkanie było okazją do uzyskania wsparcia emocjonalnego      
i informacyjnego w zakresie opieki nad osobą przewlekle  chorą. Było także okazją do wymiany doświadczeń między rodzinami.
W ramach kampanii odbyło się jeszcze jedno spotkanie dla opiekunów  rodzinnych w Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum:
15.XII. 19 r. o godz. 17.30 wykład specjalisty geriatry dr Piotra Seifferta  „Otępienie - podstawy teoretyczne.  Praktyczne aspekty opieki nad chorym”. Dr Piotr prowadzi także poradnictwo na stronach internetowych.  Poradnik geriatryczny pod hasłem dodaj życia do lat.
21.XI.2019 DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z DZIEĆMI  I MŁODZIEŻĄ W ŻAŁOBIE Mgr Anna Widepuhl psycholog hospicyjny poprowadziła wykład z elementami warsztatu dla nauczycieli oraz osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą. Tematem wykładu było „ Doświadczenie choroby i straty bliskiej osoby -- możliwości wsparcia dziecka w sytuacji kryzysowej”.
W spotkaniu warsztatowym uczestniczyło 16 osób. 
Wykład był okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami , oraz pomógł w rozwiązaniu aktualnych sytuacji trudnych w procesie wspierania młodych żałobników.

21.XI.2019 DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z DZIEĆMI  I MŁODZIEŻĄ W ŻAŁOBIE- projekt „DZIEŃ TUMBO”   
Celem projektu „ DZIEŃ TUMBO skierowanego do ośrodków edukacyjnych  było zachęcanie uczniów do rozmowy o śmierci i żałobie  oraz poszerzenie wiedzy na temat potrzeb osób po stracie. Pomimo rozesłania informacji przekazanych przez Fundację do projektu „DZIEŃ TUMBO” do wszystkich szkół akcja nie spotkała się z odzewem środowiska szkolnego. Wzięła w niej udział tylko jedna szkoła. W  Szkole Podst. Nr1 w Świętochłowicach podczas zajęć w świetlicy podjęto w dniach 21 i 22 XI.19r rozmowy z dziećmi o śmierci  i żałobie, o uczuciach, emocjach jakie towarzyszą chorobie i śmierci osób bliskich. Plakat akcji i informator dla nauczycieli opracowany przez Fundację Hospicyjną umieszczono na stronie internetowej szkoły.
Natomiast Stowarzyszenie w czasie trwania Kampanii zorganizowało dla dzieci osieroconych wspólne wyjście do teatru na spektakl „ Alicja w Krainie czarów” w dniu 18.XI.19r. (6 - ro dzieci z opiekunami) oraz odbyły się jesienne warsztaty artystyczne w dniu 30.11.19r.  Uczestniczyło w nich  kilkoro dzieci naszych podopiecznych oraz dzieci towarzyszące. Było też w oktawie Bożego Narodzenia spotkanie kolędowe połączone z warsztatami dla dzieci 29.XII.19r. Uczestniczyło w nich  kilkoro dzieci naszych podopiecznych z opiekunami oraz dzieci towarzyszące.
O wszystkich wydarzeniach kampanii informowaliśmy na stronie internetowej, na fb oraz na portalu miejskim Chorzowa, Chorzowianinie i Hajduczaninie, a także w tv regionalnej TELPOL zapowiedź koncertu i Kampanii.
Wszystkim zainteresowanym opiekunom przekazaliśmy przydatne strony internetowe oraz strony prowadzone przez Fundację Hospicyjną.

Wraz z zespołami z różnych stron Polski wspólnym hospicyjnym głosem po raz czwarty zwracamy uwagę na potrzebę wsparcia opiekunów rodzinnych, którzy na co dzień zajmują się ciężko chorymi bliskimi w rodzinie; dziećmi i dorosłymi w domach. Celem kampanii jest też wsparcie dzieci w żałobie. Czas trwania 11.10.2019 - 28.02.2020 11 października z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Medycyny Paliatywnej uczestniczyliśmy w międzynarodowej akcji koncertowania na rzecz opieki hospicyjnej i paliatywnej. Co dwa lata łączymy się poprzez koncerty we wspólnym celu - zwrócenia uwagi współczesnego człowieka na istnienie hospicjów i ich podopiecznych. Hospicja przypominają o swojej misji niesienia ulgi w cierpieniu, zapewnieniu wszechstronnej, całościowej opieki chorym, a także otaczanie troską opiekunów zarówno w czasie choroby, jak też w okresie żałoby, w tym także dzieci.

Przebieg kampanii 2018

XV Kampania „Hospicjum to też Życie”
Hasło kampanii: Opiekun rodzinny – nie musi być sam.

Wraz z zespołami z różnych stron Polski wspólnym hospicyjnym głosem zwrócimy uwagę na potrzebę wsparcia opiekunów rodzinnych, którzy na co dzień zajmują się ciężko chorymi bliskimi - dziećmi i dorosłymi w domach.
Inauguracja kampanii - Koncert „Głosy dla Hospicjum 2018” odbył się 19 października br. w Sali widowiskowej MDK Batory.

,
Dla Hospicjum wystąpił Chór Mieszamy LUTNIA tegoroczny jubilat (110 lat działalności)  i laureat nagrody w dziedzinie kultury Prezydenta Miasta za wspaniały dorobek artystyczny. Słowa przywitania wygłosiła prezes Stowarzyszenia dr BarbaraKopczyńska.

W pierwszej części koncertu wykonano pieśni patriotyczne dla uczczenia w roku 2018 -100-lecia polskiej niepodległości. Uczczono także 40 rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu  papieża JPII (16.10.78r)  przywołując postać tego wielkiego Polaka i patrioty oraz Jego nauczanie.
Chór Mieszany LUTNIA hojnie dzielił się swoim bogatym dorobkiem artystycznym. W uroczystym koncercie zachwycił ekspresją wykonania,  i pięknem chóralnego śpiewu. Były też występy solowe. Radość śpiewania udzieliła się widowni. Słuchaliśmy z radością i zachwytem „Chorzowskiego walczyka” i wiązanki przyśpiewek śląskich. Zazwyczaj występują a capella, a tym razem z akompaniamentem. Wykonywane pieśni zapowiadał dyrygent Chóru Łukasz Szmigiel. Słowa podziękowania artystom za piękny koncert, wyraził prezes honorowy Stowarzyszenia Pan Florian Lesik.

Część edukacyjną XV Kampanii „Hospicjum to też Życie”
rozpoczęliśmy już podczas koncertu . Pieśni patriotyczne w pierwszej części koncertu przeplatane były czytanymi przez dr Barbarę i ks. Marcina fragmentami Listu „Salvifici doloris” dokumentu o sensie cierpienia zwanego też Ewangelią cierpienia lub dobrą nowiną o cierpieniu. Jednocześnie na ekranie wyświetlano zdjęcia św. JPII z różnych okresów pontyfikatu.

Warsztaty dla opiekunów rodzinnych.

30 listopada br. w Dniu Opiekuna rodzinnego w auli Centrum Afirmacji Życia odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne pod tytułem; Wyjrzyj przez okno…” a odpocznij sobie”.
 W warsztatach uczestniczyło dziewięciu opiekunów rodzinnych z Chorzowa.  Prowadząca warsztaty psycholog hospicjum sprawiła, ze dla  uczestników był to czas zatrzymania się, dzielenia się swoimi przeżyciami i potrzebami oraz nabytym doświadczeniem opiekuna. Każdy kto angażuje się jako opiekun rodzinny, nie tylko zapewnia bliskiej osobie coś niesłychanie ważnego, ale także swojemu życiu daje możliwość wzrastania i pogłębienie serca. Rozmowa w gronie osób podzielających doświadczenie sprawowania takiej opieki skierowana była na potrzebę zadbania o siebie.  Odpoczynek podobnie jak oddychanie, żywienie się jest niezbędny, by normalnie żyć. Celem warsztatu jest docenienie roli wypoczynku jak też otwarcie się na pomoc innych, kiedy tego potrzebujemy. Duże znaczenie ma dobre samopoczucie opiekuna, a zwłaszcza by nie czuł się osamotniony. Życzyliśmy opiekunom by zawsze towarzyszyła im przyjazna i pomocna dłoń oraz by znaleźli swoje obszary (okna), które pomogą się zrelaksować, a także rozwijać jak najlepsze relacje z sobą i bliskimi którymi się opiekują. Dużym zainteresowaniem cieszyły się  fragmenty książki Anny Kulki- Doleckiej – „Wyjrzeć przez okno”, a rozdział  Stacja odpoczynek- czyli moja opowieść o ważnym zadaniu uczestnicy zabrali do spokojnego przeczytania w domu. Wypełniono także krótkie ankiety.

30.11.18  Warsztaty w Dniu opiekuna rodzinnego.


mgr Anna Widepuhl - psycholog hospicjum

W ramach kampanii odbyły się jeszcze dwa spotkania dla opiekunów  rodzinnych w Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum:
- 15.02.2019 r. o godz. 17.30 wykład specjalisty rehabilitacji medycznej, ortopedy dr Marka Dudziaka„Instytucjonalna pomoc dla osób niepełnosprawnych” . Uczestniczyło 20 osób
- 15.03.2019r o godz.17.30 wykład rehabilitantki Hospicjum mgr Agnieszki Jaron  „Jak opiekując się osobą chorą/niepełnosprawną zadbać o swój kręgosłup”.

Przebieg kampanii 2017XIV Kampania „Hospicjum to też Życie” - Opiekun rodzinny – nie musi być sam.

Inauguracja kampanii - koncert „Głosy dla Hospicjum”
14 października w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Lompy w Chorzowie odbył się koncert „Głosy dla Hospicjum” 2017. Co roku koncertem rozpoczynamy Kampanię Społeczną „Hospicjum to też Życie” w Chorzowie. Tym razem dla Hospicjum wystąpili młodzi, artystycznie uzdolnieni akordeoniści z Radomia Piotr Motyka, Piotr Poterała i Mikołaj Skopek - tworzący trio ”Accordions for World ”. Każdy z osobna, jak też razem jako zespół są laureatami licznych konkursów muzycznych w klasie akordeonu w kraju i zagranicą. Tegoroczny koncert akordeonowy zgłoszono do obchodów światowych „Voices for Hospices” 2017 z okazji Światowego Dnia Medycyny Paliatywnej i Hospicjów, aby dołączyć do wszystkich odbywających się w tym dniu koncertów i wydarzeń w szczytnym celu szerzenia idei hospicyjnej i społecznej wrażliwości na cierpienie. Co dwa lata organizując różne wydarzenia kulturalne i charytatywne opieka paliatywna i hospicyjna łączy ludzi na całym świecie we wspólnej wizji powszechnego dostępu do opieki dla chorych u kresy życia.

Część edukacyjną XIV Kampanii „Hospicjum to też Zycie” rozpoczął wykład o wierze w dniu 24.11.17r. Krajowego Duszpasterza Apostolstwa Chorych ks. dr Wojciecha Bartoszka „ Wiara nie jest sprawą prywatną”. Opiekunowie na równi z troską o zdrowie, psychikę muszą troszczyć się o stan ducha chorego. Większość chorych życzy sobie by ich opiekunowie wiedzieli jakie są ich przekonania religijne. W kolejnych spotkaniach psycholodzy Hospicjum dzielili się swoim doświadczeniem z opiekunami rodzinnymi.

Odbyły się dwa spotkania; 25.11.17. Spotkanie dla opiekunów rodzinnych „Opiekun zaopiekowany, czyli jak troszczyć się o innych i nie zapomnieć o sobie” mgr Anna Widepuhl i mgr Katarzyna Makara 29.11.17 Spotkanie prowadzone przez psychologa Hospicjum dla nauczycieli, pedagogów i katechetów szkolnych. ”Jak pomóc dziecku osieroconemu” mgr Anna Widepuhl. W spotkaniach tych podkreślaliśmy, że XIV kampania jest kontynuacją ubiegłorocznej pod hasłem „Opiekun rodzinny - samotny bohater” i dotyczy sytuacji i potrzeb opiekunów rodzinnych. W roku poprzednim kierowaliśmy działania do opiekunów podopiecznych hospicjum domowego. Korzystają oni ze wsparcia zespołowego: podstawowy skład to lekarz i pielęgniarka. Do tego dochodzą jeszcze rehabilitant, psycholog, wolontariusz i duchowny. Opieką tego zespołu objęty jest chory, jak też bliscy chorego. Kolejny rok realizowaliśmy wspierany dotacją miasta projekt: „Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i Ich rodzinom w okresie choroby i pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej”. W tegorocznej kampanii otwarliśmy się na wszystkich opiekunów w środowisku lokalnym. Na organizowane spotkania zapraszaliśmy poprzez plakaty, stronę internetową Stowarzyszenia oraz na FB, jak też na stronie Miasta- internetowym portalu Moj Chorzow. W spotkaniach organizowanych w ramach kampanii uczestnicy mogli spotkać się z szerszą problematyką; problemami innych opiekunów, sposobami radzenia sobie w trudnościach, a także dzielić się swoimi doświadczeniami. Opiekun, który od początku choroby bliskiej osoby szuka wsparcia rodziny i korzysta z dostępnej pomocy ma większe szanse sprawować opiekę dobrze, ma czas na poszukiwanie informacji, edukację i zadbanie także o siebie. Rozpowszechnialiśmy też zgodnie z celem kampanii „Prawa Opiekuna”. Zostały też umieszczone na naszej stronie internetowej, jak również informacje o zasięgu kampanii, w której uczestniczą 34 ośrodki w kraju.

W 2018r odbył się 27.02. „DZIEŃ OTWARTY dla opiekunów rodzinnych” w godz. 15.00-19.00 Podczas spotkania z opiekunami przy kawie … rozmowy dotyczyły m. in. tematów - jak stawić czoła problemom w opiece, gdzie szukać pomocy i wsparcia, aby zagwarantować najlepszą opiekę i bezpieczeństwo choremu. Omówiono prawa opiekuna. Udzielono wsparcia poprzez poradnictwo indywidualne lub grupowe. Wszyscy uczestnicy przyszli z konkretnymi problemami w opiece. Cennych porad opiekunom chorych leżących udzielała rehabilitantka. Opiekunowie rodzinni, którzy skorzystali z zaproszenia byli zadowoleni i usatysfakcjonowani ze spotkania. W spotkaniu z opiekunami uczestniczyli: lekarz Hospicjum dr Barbara Kopczyńska z zespołem: pielęgniarka oddziałowa dr Joanna Flakus, psycholog mgr Anną Widepuhl, mgr Agnieszka Jaron- rehabilitantka i koordynator wolontariatu Elżbieta Sitek.

Jakie ma prawa?
Takie jak każdy z nas, chociaż często o tym zapomina. Między innymi ma prawo do dbania o własne potrzeby, w tym do odpoczynku bez poczucia winy. Ma prawo prosić o wsparcie i je otrzymać.
Przebieg kampanii 2016

1a

XIII Kampania „Hospicjum to też Życie”- Temat kampanii„ Rola opiekunów rodzinnych w opiece nad przewlekle chorymi: dziećmi i osobami u kresu życia”. Czas trwania: do 31.03.2017r. Po raz jedenasty byliśmy uczestnikami Kampanii Społecznej ,,Hospicjum to też życie”, która odbywała się w całym kraju pod hasłem „Opiekun rodzinny - samotny bohater?” Propagowaliśmy potrzebę wspierania opiekunów rodzinnych ,aby zapobiec takim sytuacjom jak: samotność opiekuna, brak wsparcia, brak potrzebnej wiedzy, brak możliwości odpoczynku i zadbania o własne zdrowie, niezrozumienie ze strony otoczenia. Na wszystkie wydarzenia poprzez stronę internetową Stowarzyszenia zapraszaliśmy w sposób szczególny opiekunów rodzinnych: promując spot kampanii oraz zamieszczając plakat i baner jako wspólne działanie wszystkich uczestników. Inauguracja kampanii odbyła się w auli Centrum Afirmacji Życia podczas cyklu wykładów psychologa mgr Marii Rabsztyn „Uczucia rodzące się w opiekunach wobec osoby chorej”. Omawiano sposoby radzenia sobie ze stresem, dbania o siebie, pozytywnego myślenia i zapobiegania wypaleniu. W spotkaniach uczestniczyły osoby opiekujące się przewlekle chorymi w domu a także osoby pragnące nieść bezpośrednią pomoc chorym, a także nieść wsparcie opiekunom rodzinnym. Były to spotkania otwarte dla wszystkich chętnych. W części I-ej dnia23.09.omawiano uczucia gniew i lęk. Dnia 21.10.16 Część II omawiane uczucia: smutek. Dnia 03.12.16 Część III Wypalenie.

14 listopada odbył się Koncert „Głosy dla Hospicjum”
w Chorzowskim Centrum Kultury. Wystąpili artyści z Amerykańskiego Inter Cities Performing Arts. Inc. Koncert był pięknym wydarzeniem tegorocznej Kampanii „ Hospicjum to też Życie” dedykowanej wsparciu opiekunów rodzinnych dla chorych, którzy też liczną grupą skorzystali z zaproszenia i byli na widowni. Koncert jako stałe wydarzenie kampanii jest okazją szerzenia idei hospicyjnej i społecznej wrażliwości na cierpienie. Kolejną formą wsparcia było zaproszenie opiekunów rodzinnych na Chorzowski Dzień Promocji Zdrowia w dniu 24.11.2016r. Opiekunowie mogli zadbać o swoje zdrowie wykonując podstawowe badania i korzystając z porad lekarzy różnych specjalności. Podczas organizowanego przez Urząd Miasta Chorzów Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia jako Stowarzyszenie „HOSPICJUM” w Chorzowie promowaliśmy kampanię społeczną „Opiekun rodzinny - samotny bohater?” oraz nasze pielęgniarki wykonywały pomiary i podstawowe badania. 30.11 odbyło się spotkanie prowadzone przez psychologa Hospicjum Annę Widepuhl dla nauczycieli, pedagogów i katechetów szkolnych. :”Tworzenie systemu wsparcia dla uczniów i ich rodzin w aspekcie terminalnie chorego członka rodziny”.
Solidarność z opiekunami rodzinnymi wyrażaliśmy też organizując dwukrotnie na Oddziale Medycyny paliatywnej krótkie muzyczne spotkania: 05.11.16 dla naszych pacjentów, ich rodzin oraz personelu zagrał Pan Krzysztof Firlus, muzyk z Narodowej Orkiestry Symfonicznej z Katowic. Pan Krzysztof wykonał kilka utworów klasycznych i własnego autorstwa na instrumencie viola da gamba. 22.02.17 odbyło się spotkanie muzyczno- poetyckie . Swoje wiersze czytał Jan Mieńciuk, akompaniował i śpiewał Michał Pastuchow - gitara. Opiekunów rodzinnych zapraszaliśmy też na spotkanie kolędowe. 29.12.16 Wspólne kolędowaniu i koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Stowarzyszenia muzyczno-teatralnego Freeland. 15 lutego 2017 br. od godz.13-tej zaplanowaliśmy DZIEŃ OTWARTY dla opiekunów rodzinnych, osób opiekujących się bliskimi, którzy są pod opieką Hospicjum w Chorzowie. W programie było spotkanie z dr Barbarą Kopczyńską z Zespołem hospicyjnym i wolontariuszami, a także warsztaty dla opiekunów rodzinnych prowadzone przez rehabilitanta mgr Agnieszkę Jaron - Szkolenie praktyczne z zakresu opieka nad chorym leżącym. Ostatnim wydarzeniem było spotkanie z kapelanem hospicjum ks. dr Marcinem Niesporek na temat:” Chory i jego rodzina wobec terapii alternatywnych”, które odbyło się w dniu 25.03.br w auli Centrum Afirmacji Życia. Odbyło się z udziałem 30 osób. Wszystkich opiekunów, którzy szukali informacji o sprawowaniu opieki nad chorym dorosłym lub dzieckiem w domu, kierowaliśmy na portal hospicja.pl, oraz informowaliśmy o uruchomionej również możliwość opisania swojej historii. W ostatnich tygodniach trwania kampanii zachęcaliśmy do zapoznania się z listem otwartym - petycją i złożenia podpisu.( informację zamieszczono na stronie internetowej i fb.1 2 3

4 5

6 7

8 9
Przebieg kampanii 2015
XII Kampania „Hospicjum to też Życie”
Hasło przewodnie: Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach - Pomóż osieroconym dzieciom.

Inauguracja kampanii - Koncert Muzyki dawnej 10 października 2015 w auli Centrum Afirmacji Życia z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Medycyny Paliatywnej odbył się Koncert Głosy dla Hospicjum inaugurujący XII Kampanię„ Hospicjum to też Życie”
Koncert Muzyki dawnej zgłoszono do obchodów światowych „Voices for Hospices” 2015 Artyści: Dominika Małecka - skrzypce barokowe, Urszula Jasiecka - Bury - klawesynistka oraz Bartosz Kokosza wiolonczelista zaprezentowali utwory wybitnych kompozytorów XVII i XVIII wieku: A .Vivaldiego, A. Correliego, G.F. Haendla i G.P. Telemanna. Było to pełne pasji i artyzmu wykonanie muzyki, której piękno warto przypominać. XII Kampania "Hospicjum to też Życie" w części edukacyjnej poprzez odniesienie do znanych wszystkim bajek kontynuowała cele:
• uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby dzieci i młodzieży w żałobie
• informowanie społeczeństwa o działalności ośrodków paliatywno-hospicyjnych skierowanej na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży po stracie bliskiej osoby (psycholodzy hospicyjni i wolontariusze)
• ukazanie wartości współpracy we wspieraniu dzieci i młodzieży w żałobie z pedagogami, wychowawcami, katechetami szkolnymi, a także rodziną dzieckaPsycholodzy Hospicjum w Chorzowie mgr Anna Widepuhl i mgr Katarzyna Makara – Kujawa zapraszali osoby na co dzień pracujące z dziećmi; nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i katechetów na spotkanie szkoleniowe pod hasłem Kampanii „ Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach” na temat wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie.2.12.2015 godz.17.00 w auli Centrum Afirmacji Życia odbyło się spotkane prowadzone przez psychologa Hospicjum mgr Annę Widepuhl, Uczestnikami było 15 nauczycieli/pedagogów z Chorzowa i Świętochłowic Odbyła się prezentacja portalu Fundacji Hospicyjnej „Tumbo pomaga” Odbyły się dwa spotkania otwarte dla dzieci nawiązujące do hasła kampanii, w których uczestniczyły dzieci osierocone przez podopiecznych hospicjum i inne chętne do udziału dzieci.18.11.2015 W auli Centrum Afirmacji Życia odbyło się spotkanie z baśnią muzyczną dla dużych i małych „Piotruś i Wilk” pod hasłem „Być przyjacielem i mieć przyjaciół. W spotkaniu prowadzonym przez Katarzynę Makara - Kujawa (psycholog Hospicjum), które odbyło się w auli Centrum Afirmacji Życia pokazano fragmenty muzycznego filmu animowanego „Piotruś i wilk” oraz wywiązała się dyskusja o przyjaźni. Spotkanie było otwarte dla wszystkich chętnych dzieci. Uczestniczyły w nim duże grupy dzieci z Chatek przy Szkołach ze Stowarzyszenia Pomocy „Serce” z opiekunami, dzieci osierocone przez podopiecznych Hospicjum, kilkoro dzieci z rodzicem oraz dzieci ze Stowarzyszenia Chorzowska LAUBA jak też TELEWIZJA DZIECIĘCA - Aniołki LAUBY Przebieg spotkania oraz wywiad w ostatnich fragmentach odcinka filmu tej telewizji.

25.11.15 godz.16.30 - CZYTANIE BAJEK w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie Filia nr 19. Spotkanie z bajką współorganizowano z Biblioteką dla 15-20 osobowej grupy dzieci. W czytanie bajek włączyła się znana osoba w środowisku lokalnym: Pani Aleksandra Kajewska twórczyni Teatru Czarnego Tła w Chorzowie oraz aktorka tego Teatru, jak też lektorka-pracownik biblioteki. Odbyło się czytanie bajek oraz zainspirowana bajkami wspólna zabawa. Dzieciom osieroconym przez podopiecznych Hospicjum towarzyszyły dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Parafii św. Jadwigi. W czasie trwania kampanii odbyło się także wyjście grupowe z dziećmi osieroconymi i ich opiekunami do teatru na spektakl muzyczno-taneczny „ Mała Syrenka” wg baśni Andersena oraz do kina. Ostatnim spotkaniem dla dzieci w roku 2015 były Jasełka i wspólne kolędowanie w Centrum Afirmacji Życia z grupą Dzieci Maryi i Przyjaciele z parafii św. Wawrzyńca.
Przebieg kampanii 2014

XI Kampania „Hospicjum to też Życie”
Hasło przewodnie: Pomóż ukoić ból.

12 października odbył się koncert „ Głosy dla Hospicjum”, którym corocznie rozpoczynamy Kampanię Społeczną „Hospicjum to też Życie” w Chorzowie.
W niedzielne popołudnie w Chorzowskim Centrum Kultury na rzecz HOSPICJUM koncertowała Magda. Lena Frączek. Słowa przywitania wygłosiła Prezes Stowarzyszenia dr Barbara Kopczyńska – zapowiedziała koncert inaugurujący XI kampanię pod hasłem” Pomóż ukoić ból” oraz podkreśliła cel koncertowania dla Hospicjum jakim jest w tym roku wsparcie osieroconych dzieci i młodzieży.
Gwiazdę wieczoru Magda. Lenę Frączek przedstawił Sławomir Witkowski z Rady Programowej Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum, współorganizator koncertu. Podzielił się radością , że gościmy tak młodą i utalentowaną artystkę, laureatkę muzycznych Fryderyków - Złotych Krążków 2013 i 2014 przyznawanych przez Chrześcijańskie Granie za najlepiej sprzedające się płyty. Na niedzielny koncert Magda. Leny Frączek LIVE SOLO ACT w Chorzowskim Centrum Kultury składał się Jej nowy repertuar. W koncercie solowym artystka, a jednocześnie kompozytorka, autorka tekstów w jednej osobie przez bezpośredniość, szczerość przekazu stworzyła niezwykłą atmosferę jedności i intymności muzycznego przesłania. Zachwyciła utworem „ojcowie! bracia! mężowie!” oraz innymi także bez tytułu. Usłyszeliśmy też kilka utworów z wcześniejszego repertuaru m.in. „Zuzanna” i na zakończenie „Effatha” Wspaniałe przygotowanie sceny, fortepian sprawiły, że szczególnie pięknie wybrzmiały melodie i słowa tego pięknego koncertu. Dziękujemy artystce za PIĘKNY KONCERT i Chorzowskiemu Centrum Kultury za współorganizację koncertu.

Tak wyjątkowo, w pięknym miejscu - muzyką z dobrym przesłaniem rozpoczęliśmy Kampanię społeczną „ Hospicjum to też Życie” 2014.

XI Kampanię"Hospicjum to też Życie" zakończyła się z końcem 2014 roku.. Była to dla naszego Hospicjum kampania jubileuszowa.
Po raz dziesiąty podejmowaliśmy ważne tematy dla ruchu hospicyjnego i jednoczylismy nasze działania z wieloma ośrodkami w kraju.
Z tej okazji wydano ulotkę przypominajacą cele tegorocznej kampanii:
 • uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby dzieci i młodzieży w żałobie
 • informowanie społeczeństwa o działalności ośrodków paliatywno-hospicyjnych skierowanej
  na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży po stracie bliskiej osoby (psycholodzy hospicyjni i wolontariusze)
 • ukazanie wartości współpracy we wspieraniu dzieci i młodzieży w żałobie
  z pedagogami, wychowawcami, katechetami szkolnymi, a także rodziną dziecka
 • promocja strony www. tumbopomaga.plPrzebieg kampanii 2013
X Ogólnopolska Kampania Społeczna "Hospicjum to też Życie".
Hasło przewodnie: Pomóż ukoić ból.

17 października odbył się koncert „Głosy dla Hospicjum”, którym corocznie rozpoczynamy Kampanię Społeczną „Hospicjum to też Życie” w Chorzowie.
Tym razem było to jednak dla chorzowskiej wspólnoty hospicyjnej wydarzenie szczególne, gdyż koncert po raz pierwszy mógł się odbyć w oficjalnie otwartej, wyremontowanej i rozbudowanej siedzibie CAŻ. W koncercie wzięli udział wspaniali chorzowscy artyści: Duetu Shapphire w składzie Magdalena Krzywda-Krzysteczko (śpiew) i Sławomir Witkowski (akompaniament). W koncercie uczestniczyła także uczennica pani Magdy, utalentowana młoda śpiewaczka  Asia Smajdor.
Duet Shapphire rozpoczął hymnem brewiarzowym na uroczystość Wszystkich Świętych Błogosławieni ubodzy i cisi. Repertuar koncertu był urozmaicony i złożyły się na niego różnorodne kompozycję, także we własnej aranżacji artystów: Zakochani staruszkowie Andrzeja Zauchy, Wierze w niebo Jana Michalika, Czy zdążę K. Sztąpki oraz wiersze ks. Jana Twardowskiego Prośba do muzyki własnej, przeboje Serce wielkie mam daj, Spoza nas do muzyki Mieczysława Szcześniaka.
Miłą niespodzianką był udział w koncercie utalentowanej Asi Smajdor. Przy akompaniamencie Magdy przepięknie zaśpiewała Kawałek Cieniaz repertuaru Grzegorza Turnaua oraz A ty serce świeć z repertuaru Stanisława Sojki. Koncert zakończono przebojem Serce wielkie mam daj.

Usatysfakcjonowani koncertem goście, przyjaciele i wspólnota hospicyjna Chorzowa nagrodzili artystów gromkimi oklaskami. Oficjalne podziękowanie wykonawcom złożył prezes honorowy Stowarzyszenia Florian Lesik. Artyści znakomicie uświetnili uroczystości oficjalnego otwarcia nowego budynku CAŻ. Staranie dobrany repertuar koncertu podkreślił atmosferę radości i satysfakcji, jako towarzyszyła tej niezwykłej chwili.

Część edukacyjna

Od dziewięciu lat Hospicjum w Chorzowie uczestniczy w kampanii społeczno-edukacyjnej „Hospicjum to też Życie” organizowanej i koordynowanej przez Fundację Hospicyjną. Tematem tegorocznej X kampanii jest problem osierocenia dzieci i przeciwdziałanie jego skutkom pod hasłem „Pomóż ukoić ból”.
Celem kampanii jest przypomnienie, że opieka hospicyjna obejmuje całego człowieka – przede wszystkim chorego, ale także jego najbliższych. Hospicja pomagają nieuleczalnie chorym oraz rodzinie, bliskim chorego także w okresie żałoby, a szczególnie dzieciom osieroconym.
Okres żałoby jest szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży. Przeżywają oni traumę spowodowaną utratą najbliższej osoby, czemu często towarzyszy obniżenie statusu materialnego rodziny. Odczuwalny jest brak bliskiej osoby, która mogłaby dziecku pomóc przejść przez ten trudny okres. Najbliższe otoczenie dziecka, także przeżywające żałobę, często nie potrafi bądź nie ma siły, by rozmawiać o tym, co się stało. W ośrodkach paliatywno-hospicyjnych są psycholodzy, którzy mogą udzielić doraźnej pomocy i wskazówek, natomiast w szkole, czyli drugim po rodzinie ważnym środowisku życia i rozwoju dziecka, pedagodzy szkolni i nauczyciele nie zawsze wiedzą, jak rozmawiać z dzieckiem przeżywającym stratę bliskiej osoby.” Koordynator Fundacja Hospicyjna
To ważne, abyśmy umieli wesprzeć osierocone dzieci i młodzież, bo gdy otrzymają kompetentną pomoc i wsparcie, gdy zrozumieją to, co się wydarzyło, mają szansę dobrze sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych. Stąd też nasze zaproszenie do chorzowskich i świętochłowickich szkół, które kierujemy do pedagogów, psychologów, nauczycieli, katechetów i opiekunów. Spotkajmy się i podyskutujmy na ten ważny dla nas wszystkich temat!
Psycholodzy Hospicjum zapraszają 04 grudnia o godz. 16-tej na spotkanie oraz wykład
"Wsparcie dziecka osieroconego".
 Fundacja Hospicyjna realizując kampanię chce wzmocnić pomoc finansową oraz pomoc psychologiczną poprzez stworzenie programu opieki psychologicznej skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale także do opiekunów i nauczycieli. Ma m.in. powstać strona internetowa poświęcona wsparciu psychologicznemu dzieci, młodzieży, opiekunów i nauczycieli oraz podręcznik.
Jako specjaliści zajmujący się tematyką śmierci i żałoby „chcemy służyć Wam wsparciem i stworzyć lepszy program dzieciom osieroconym”. Koordynator Fundacja Hospicyjna
 Kampania „Hospicjum to też Życie” trwa od 12.10.2013 roku (Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej), a zakończy 31.12.2013 roku. Fundacja Hospicyjna organizuje ją we współpracy z Telewizją Polską SA, mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi.

17 listopada – planowany jest „Dzień hospicyjny” w TVP 1.
Partnerzy merytoryczni: Instytut Psychologii przy Uniwersytecie Gdańskim, Krajowy Duszpasterz Hospicjów.

Przebieg kampanii 2012

IX Ogólnopolska Kampania Społeczna "Hospicjum to też Życie".

Tematem przewodnim kampanii była Sztuka komunikacji w opiece medycznej. Celem części edukacyjnej był wzrost świadomości społecznej, dotyczącej znaczenia zdrowej komunikacji w utrzymaniu dobrych relacji na linii środowisko medyczne - pacjent - rodzina chorego.
Inauguracja Kampanii  Koncert ? Głosy dla Hospicjum? w Światowym Dniu Hospicjum i Opieki Paliatywnej -13.10.2012.
W auli Domu  Katechetycznego parafii św. Jadwigi odbył się koncert ? Pół żartem, pół serio?- wykonawca  Krzysztof Wierzchowski, akompaniament Sławomir Kolano.
Publiczność z przyjemnością uczestniczyła w koncercie słuchając znanych i najpiękniejszych arii operowych i operetkowych w wykonaniu artysty i przy akompaniamencie pana Sławomira Kolano. Nie zabrakło humorystycznych scenek.  Artysta nawiązał wspaniały kontakt z publicznością, poprzez włączenie wszystkich do śpiewu i wspólnej zabawy. Publiczność  nagrodziła oklaskami na stojąco ten ciekawy, dowcipny i udany występ. Na zakończenie prezes honorowy Stowarzyszenia, pan Florian Lesik podziękował wszystkim za udział w koncercie w Dniu Święta Hospicjów
i zaprosił do propagowania Kampanii "Hospicjum to tez Życie" w Chorzowie.

Dzień Otwarty
- edukacyjna część Kampanii
W sobotę 08.12.2012  Hospicjum w Chorzowie zorganizowało Dzień Otwarty. W dniu tym odbyły się warsztaty dla kandydatów na wolontariuszy. Po ostatnim warsztacie, w całości  poświęconym sztuce komunikacji w opiece medycznej i tematowi Kampanii Zdrowa rozmowa pomaga leczyć.  Mów - Słuchaj - Zaufaj przeprowadzono dyskusję. Podstawą do dyskusji był wykład dr Barbary  Kopczyńskiej Rozmowa z chorym, problem prawdy, zmowa milczenia.
Dr Kopczyńska bardzo bogato ubarwiła temat przykładami z życia i podjęła próbę odpowiedzi na pytanie - gdzie leży granica między prawdą a dobrem chorego. Lekarzem  się jest, a nie "bywa"?. Lekarz, który służy choremu znajdzie odpowiedź jak rozmawiać z chorym. Wiedza i postęp nie zmieniają jednego, pacjent chce odczuwać zainteresowanie i szczególną troskę lekarza. 
Dyskusja po warsztatach potoczyła się w kierunku przekazywania trudnej prawdy. Przekazywanie ?złych wieści? nie jest łatwe i pozostaje do rozstrzygnięcia w sumieniu lekarza. Zmowa milczenia w rodzinie chorego nie przynosi nic dobrego, a wręcz odwrotnie. Udajemy, że jesteśmy silne i świetnie sobie radzimy, a tak naprawdę nasza mowa ciała (55 % przekazu niewerbalnego i tembr głosu (36 % przekazu) zdradzają, ze coś jest nie tak. Tylko 10% przekazu to słowa. Jak przygotować chorego do śmierci?. O śmierci powinno się rozmawiać ? taka rozmowa zmniejsza lęk, kończy niepewność i rozładowuje napięcia emocjonalne. Jeżeli chory chce rozmawiać nie powinno się tej rozmowy odkładać.
Wnioski:
- Trudne tematy są jeszcze bardziej trudne, jeśli pozostają w ukryciu..
- Otwarte, bezpośrednie wyrażanie i ujawnianie swoich lęków, obaw, irytacji czy złości zmniejsza natężenie przezywanych emocji.
Temat Kampanii Zdrowa rozmowa pomaga leczyć. Mów - Słuchaj  - Zaufaj poruszano także na spotkaniach wolontariuszy i Stowarzyszenia w czasie trwania Kampanii. Odbyło się też spotkanie z uzdrawiającym Słowem Biblii - Otwarty Dzień Skupienia w kaplicy u Sióstr Szarytek prowadzony przez kapelana Hospicjum Radość w Biblii.

Przebieg kampanii 2011

VIII Ogólnopolska Kampania" Hospicjum to też Życie". Czas trwania 08.10.2011 - 31.12.2011

Ósma Kampania odbywała si pod hasłem „Podaruj swój czas” realizowano cele społeczne: promowanie wolontariatu hospicyjnego, aktywizację społeczną osób 50+ oraz cele edukacyjne na temat wartości społecznej i ekonomicznej wolontariatu 50+ .
Cele Kampanii: - uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby chorych - uwrażliwienie społeczeństwa na działalność oraz potrzeby ośrodków paliatywno-hospicyjnych w zakresie działalności wolontaryjnej - pozyskiwanie wolontariuszy 50 +.

Wydarzenia kampanii:
8.10. 11 Koncert „Ku Nadziei” w Światowym Dniu Medycyny Paliatywnej i Hospicjów w Domu Parafialnym św. Jadwigi w Chorzowie
20.11.11 Dzień Otwarty w dniu w siedzibie Stowarzyszenia HOSPICJUM w Chorzowie oraz Szkolenia zewnętrzne w Klubie PEGAZ w MDK Batory
Spotkanie w krypcie kościoła św. Antoniego „A nadzieja zawieść nie może”
5 i 7.12.11 Uroczyste spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza na rzecz Rodziny w siedzibie Stowarzyszenia HOSPICJUM w Chorzowie

08.10.2011 „Głosy dla Hospicjum” Koncerty są okazją szerzenia idei hospicyjnej i społecznej wrażliwości na cierpienie. Zgłoszono koncert do udziału w akcji międzynarodowej na rzecz hospicjów na świecie. Podczas koncertu „Ku Nadziei” ze sceny w domu parafialnym św. Jadwigi swoim talentem muzycznym i kabaretowym dzielili się artyści integracyjnego Kabaretu; Zespół ” Drzewo a Gada”: Jakub Nawrotek, Patryk Laksa, Natalia Mastalerz przy akompaniamencie Bartosza Bialika. Wystąpił również reaktywowany obecnie Absurdalny Kabaret powstały przed laty w Chorzowie reprezentowany na koncercie przez Marcina Kieś. Koncert prowadził ks. Marek Wójcicki, twórca obu zespołów a także reżyser i autor tekstów. Zespół istnieje od trzech lat i składa się z osób niepełnosprawnych fizycznie i z zawodowych muzyków. Ks. Marek jest także osobą zasłużoną dla ruchu hospicyjnego i jednym z założycieli Hospicjum w Chorzowie. W latach 1996- 2002 pełnił funkcję pierwszego kapelana naszego Hospicjum. Koncert jest niewielką odsłoną kilkunastoletniej działalności artystycznej księdza Marka. Słowa przywitania wygłosiła Vice prezes Stowarzyszenia Lilianna Motyka. Ogłosiła również rozpoczęcie VIII kampanii „Hospicjum to też Życie” w Chorzowie. Piękne, mądre słowa piosenek jak też treści kabaretowych skeczy były przekazem o uczuciach najbliższych człowiekowi. Wysmakowana i dopracowana forma muzyczna prezentowanych piosenek to zasługa muzyków: Bartosz Bialik, Michał Laksa, Marek Sajnóg. Była też okazja usłyszenia na żywo specjalnie skomponowanego dla Hospicjum utworu z pięknym tekstem ks. Marka Wójcickiego „ Ku Nadziei” , który nagrany w formie singla rozprowadzamy jako cegiełkę na budowę Poradni Opieki Paliatywnej. Koncert był pięknym przekazem o sile i wartości niepełnosprawnych w społeczeństwie. Dał też możliwość spotkania się z działalnością artystyczną i tworzoną przez nich sztuką. Była też okazja wesprzeć Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret na specjalnie przygotowanym kiermaszu
W hospicjum jest wiele możliwości samorealizacji dla seniorów, a ich doświadczenie życiowe jest szczególnie potrzebne. Prace wykonywane przez wolontariuszy są dostosowane do ich predyspozycji i możliwości. Wolontariat zapewnia pracę w zespole o dużej różnorodności wiekowej. Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie zapraszało na Dzień Otwarty osoby opiekujące się przewlekle chorymi w domu a także osoby pragnące nieść bezpośrednią pomoc chorym, naszym podopiecznym i ich rodzinom do siedziby Stowarzyszenia.
Program Dnia Otwartego
15.00-16.00 Film edukacyjny – o wolontariacie oraz panel dyskusyjny prowadzony przez koordynatorów wolontariatu dla zainteresowanych wolontariatem z udziałem członków Stowarzyszenia, wolontariuszy i kapelana Hospicjum. 16.00-16.15 Informacja o bieżących działaniach i potrzebach Stowarzyszenia. dr Barbara Kopczyńska 16.15-17.00 Przeżyć żałobę, wrócić do życia ...O ideach Centrum Afirmacji Życia dr Jacek Kurek 17.00 -18.00 Film edukacyjny - Opieka nad przewlekle chorym w domu oraz panel dyskusyjny prowadzony przez dr Joannę Flakus.
18.15-19.00 Spotkanie z kapelanem i psychologiem Hospicjum o potrzebach duchowych chorych i ich bliskich. Informacja o działalności na rzecz rodzin w żałobie. Szkolenia zewnętrzne odbywały się w Klubie Rozmaitości Kulturalnych PEGAZ działającym przy MDK Batory, gdzie regularnie spotyka się ok. 80 seniorów.
Ciągle poszukujemy nowych ludzi i energii aby pomagali chorym, rozpowszechniali potrzebę pomagania i propagowali wolontariat hospicyjny. seniorów- klubowiczów.

Odbyły się trzy dwugodzinne spotkania w ramach Kampanii.
11.10.2011 - „Hospicjum to nie mury, to ludzie” dr Barbara Kopczyńska i koordynator wolontariatu Elżbieta Sitek
25.10.2011 - „Lepiej zapobiegać niż leczyć” dr Teresa Kumor- Głodny
08.11.2011 – „Cywilizacja śmierci” dr Barbara Kopczyńska
Spotkanie w krypcie kościoła św. Antoniego „A nadzieja zawieść nie może” odbyło się 05.11.11 z udziałem I-go kapelana Hospicjum ks. Marka Wójcickiego i koordynatorów wolontariatu. W programie: - „O nadziei” – ks. Marek Wójcicki - informacje o działalności i rozbudowie Hospicjum Chorzowskiego - wiersze ks. Twardowskiego i własne w wykonaniu p. Jana Mieńciuka.

5 grudnia w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza odbyła się uroczysta gala rozdania nagród ”Uśmiechaczka” dla wyróżniających się chorzowskich wolontariuszy. Kandydatów nominowały 3 organizacje: Hospicjum w Chorzowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny oraz Stowarzyszenie Pomocy „Serce”. Podczas uroczystej gali, w której wziął udział prezydent ds. społecznych Wiesław Ciężkowski nagrodę otrzymało 5 pań, w tym dwie wolontariuszki naszego Hospicjum. Panią Aleksandrę Kurek i Panią Marię Klyszcz nagrodziliśmy za wierne, ciche i pełne ciepła towarzyszenie chorym w hospicjum stacjonarnym. W drugiej części gali zostały rozdane dyplomy i nagrody „Otwartego Serca” dla sponsorów wspomagających pracę chorzowskich organizacji pozarządowych. Nasze Hospicjum uhonorowało dyplomem Firmę Dentomed za zaopatrywanie pacjentów w środki do opatrunków i dezynfekcji. Galę uświetnił występ góralskiego zespołu Jetelinka z Istebnej oraz słodki poczęstunek na zakończenie. 7 grudnia odbyło się spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza w siedzibie Centrum Wolontariatu przy Hospicjum z udziałem Prezes Stowarzyszenia.W uroczystym spotkaniu uczestniczyło 20 osób. Dokonano podsumowania rocznej działalności. Wolontariusze otrzymali podziękowania za posługę i wspólnie przystroili choinkę. .

Przebieg kampanii 2010
VII Ogólnopolska Kampania" Hospicjum to też Życie". Czas trwania 25.09.2010 - 31.12.2010

Tematem Kampanii są potrzeby dzieci osieroconych, których bliscy byli podopiecznymi ośrodków paliatywno-hospicyjnych. Cele Kampanii:
- uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby dzieci osieroconych
- uwrażliwienie społeczeństwa na działalność oraz potrzeby ośrodków paliatywno-hospicyjnych
- pozyskiwanie wolontariuszy i środków na działania mające na celu wspieranie dzieci osieroconych
- propagowanie potrzeby tworzenia Funduszu Dzieci Osieroconych (FDO)
- przyjęcie obranego przez Fundację Hospicyjną kształtu wizerunkowego wszystkich działań na rzecz dzieci osieroconych - słonika jako ogólnopolskiego symbolu FDO.

W ramach Kampanii zorganizowano:
25.09.2010r. "Pożegnanie Lata -impreza dla dzieci.
25.09.2010 - 10.12.2010 Konkurs plastyczny dla dzieci " Słonik- mój przyjaciel"
09.10.2010 Koncert Chóru Mieszanego LUTNIA w Światowym Dniu Hospicjów i Medycyny Paliatywnej
05.12.2010 Spotkanie z okazji Dnia wolontariusza.
10.12.2010 Spotkanie Mikołajowe. Wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród konkursu Miejski Dom Kultury "BATORY"

"Pożegnanie Lata" impreza dla dzieci z okazji końca wakacji. Zespół tańca indyjskiego TAAL zaprosił uczestników na egzotyczną przygodę - podróż po Indiach "Śladami Tańca". Podczas występu dzielił się nie tylko radością tańca, znajomością technik indyjskich tańców regionalnych ale również prezentacją multimedialną ze swojej podróży po Indiach. Dużą atrakcją był występ dziecięcej grupy zespołu TAAL. Kolejną niespodzianką dla dzieci był słodki poczęstunek. Na stołach czekały pączki, precle i pierniki ufundowane na to spotkanie przez firmy Stokson i Lambertz. Spotkanie prowadziła Halina Krawczyk wieloletni członek Stowarzyszenia, która szybko nawiązała kontakt z widownią. Dzieci chętnie dzieliły się wrażeniami i odpowiadały na pytania. W części edukacyjnej zaprezentowano film "Pszczółka Malinka opowiada o Hospicjum". oraz ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci "Słonik - mój przyjaciel" wraz z informacją, że konkursy odbędą się w wielu ośrodkach i słonik jest symbolem akcji na rzecz dzieci osieroconych. W imprezie uczestniczyło 200 dzieci z opiekunami. Do grupy dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum w Chorzowie i dzieci naszych pracowników dołączyły grupy zaproszonych dzieci z opiekunami : z Ośrodka Wsparcia Rodziny (dawniej Dom Dziecka w Chorzowie), Fundacji Grażyny Malechy " Dodaj dzieciom skrzydeł", Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy "Serce", Ochronki przy parafii WNMP w Chorzowie Batorym, z chorzowskich parafii, ze Świetlic Socjoterapeutycznych z Siemianowic Śląskich i Chorzowa oraz dzieci podopieczne Hospicjum w Zabrzu. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Nr 8 w Chorzowie, które co roku wspiera Hospicjum organizując zbiórkę podczas festynu " Promiennie w Batorym". Przed wyjściem każde dziecko otrzymało słodką paczuszkę przygotowaną przez wolontariuszy hospicjum ze słodyczy ufundowanych przez trzy hurtownie słodyczy. Dom parafialny parafii św. Jadwigi w Chorzowie

09.10.2001 - Koncert charytatywny. Dla Hospicjum wystąpił z koncertem charytatywnym Chór Mieszany "LUTNIA". Koncert odbył się w sali widowiskowej Domu Parafialnego parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Tradycyjnie ceremonii przywitania dokonała Prezes Stowarzyszenia Barbara Kopczyńska. Chórzyści w 26-osobowym składzie pod dyrekcją Łukasza Szmigla wystąpili z pięknym repertuarem. Utwory sakralne wykonane w pierwszej części koncertu były zadedykowane ludziom dobrej woli - a zwłaszcza wolontariuszom na co dzień pomagającym chorym i ich rodzinom. Druga część koncertu wypełniona muzyką lekką, ludową i śląską zadedykowana została przez wykonawców osobom w żałobie i osieroconym" ku pokrzepieniu serc" i dla ukojenia smutku. Szczególnie zachowamy w pamięci piękne wykonanie utworu Donicettiego Ave Maria przez duet Zenobia Meisner(sopran) i Janusz Karaś (tenor). Koncert Choru ""LUTNIA" dał nam okazję do rozsmakowania się w muzyce wykonywanej na żywo. Idea kampanii, głosy śpiewaków, wspaniały dyrygent, idealne współbrzmienie oraz piękny repertuar: wszystko to zasługiwało na liczniejszą widownię. Szczytna idea pomocy hospicjum poprzez pomoc dzieciom osieroconym nie zyskała wsparcia patrona honorowego, władz samorządowych a także lokalnych mediów. Uczestniczyło 60 osób. Po koncercie słowa podziękowania wygłosił prezes honorowy Stowarzyszenia pan Florian Lesik. Chór "LUTNIA" podarował nam pamiątkowy album wydany z okazji jubileuszu 100-lecia działalności w naszym mieście obchodzonego w roku 2008.

Konkurs plastyczny dla dzieci pt. "Słonik - mój przyjaciel". Konkurs ogłoszono już w dniu rozpoczęcia Kampanii 25.09 na imprezie "Pożegnanie Lata". Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym rozesłano do wszystkich Szkół Podstawowych w mieście. Słonik jako wizerunek pomocy i wsparcia udzielanego przez Hospicja i Fundację Hospicyjną dzieciom osieroconym stał się tematem prac plastycznych, które napływały do 20 listopada. Spośród uczestników imprezy "Pożegnanie Lata" napłynęły jedynie prace ze świetlicy Chatka Nr1. Pozostałe prace zostały grupowo nadesłane przez szkoły. 22 listopada trzyosobowe jury w składzie Beata Trocha, Jolanta Guziel i JoannaTabor miało trudne zadanie. Prace o różnych formatach wykonane zostały bardzo różnorodną techniką: malowane farbami, wyklejane bibułą, materiałem lub plasteliną oraz wykonane kredkami. Spośród wielu pięknych i pracochłonnych prac plastycznych (94 prace) po podziale na grupy wiekowe klasy od 1-3 oraz 4-6 przyznano dla każdej grupy I, II i III nagrodę oraz 4 wyróżnienia. Najpiękniejsze prace zostały przygotowane do ekspozycji w dniu 10.12 podczas uroczystości rozdawania nagród.

Impreza mikołajkowa 10.12.2010 odbyło się spotkanie Mikołajowe. Gotowość do wsparcia i udziału w kampanii zgłosili uczniowie Gimnazjum przy ILO w Chorzowie im J. Słowackiego. Wspólnie z pedagogiem szkolnym mgr Moniką Rutkowską uczniowie tej szkoły działający w dwóch kołach teatralnych "CHOCHLIK" przygotowali atrakcje dla naszych podopiecznych( aktualnie dwanaście dzieci do lat 14-tu). Dzieciom osieroconym podopiecznym Hospicjum (12 dzieci ) towarzyszyły dzieci naszych pracowników(4) oraz dzieci nagrodzone w konkursie plastycznym" Słonik - mój przyjaciel" (10)wraz z opiekunami. Najlepsze prace konkursowe zostały wystawione na planszach i ozdobiły ściany klasy szkolnej w której oczekiwano na spotkanie z Mikołajem . Grupa" Chochlik" ubarwiła czas oczekiwania dowcipnymi krótkimi scenkami w oparciu o znane wszystkim teksty literackie. Druga grupa teatralna przedstawiła inscenizację bajki "Królewna Śnieżka". Dzięki dobrej narracji młodych aktorów (gesty, mimika, intonacja głosu) udało się stworzyć atmosferę wspólnego uczestnictwa. Miejsce przedstawienia (klasa szkolna przed tablicą) wymagało dużej inwencji twórczej w przygotowanie scenografii. Jednak te utrudnienia , jak też skromne przebrania nie przeszkodziły przenieść się w świat bajki i fantazji. W tej atmosferze odbyło się spotkanie z Mikołajem. Wszystkie dzieci otrzymały mikołajowe paczki oraz odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu. Paczki i nagrody ufundowało Stowarzyszenie.

Przebieg kampanii 2009
VI Ogólnopolska Kampania Społeczno –Edukacyjna” HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE przebiegała pod hasłem  PODARUJ SWÓJ CZAS.
Cele kampanii: społeczna wrażliwość dla chorych i starszych, rozwój wolontariatu 50+, propagowanie wolontariatu wśród osób dorosłych i starszych, walka ze stereotypami myślenia, zmiana podejścia w tematyce „ Hospicjum ”:
 • Hospicjum jest miejscem, gdzie chory powinien spędzić ostatnie miesiące życia a nie ostatnie godziny
 • Hospicja domowe i stacjonarne są miejscem dla chorych u kresu życia
W Chorzowie zorganizowano:
-  Koncert „ Ze Słowem biegnę do Ciebie”.  W Planetarium Śląskim wystąpił charytatywnie Józef Skrzek
- W ramach kampanii odbyło się 5 wykładów dla słuchaczy Górnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chorzowie:
1.Podstawowe wiadomości o chorobie nowotworowej. Profilaktyka. Lekarz med. Teresa Kumor- Głodny
2.Świadomość społeczna dotycząca funkcjonowania hospicjum. Dr Joanna Flakus
3.Rozwój idei hospicyjnej na przestrzeni wieków. Lekarz med.Barbara Kopczyńska
4.Hospicjum - prawda i mity. Lekarz med. Barbara Kopczyńska
5.Żałoba i osierocenie - jak z tym żyć. Psycholog mgr Elżbieta Jacimirska
W  listopadzie w siedzibie  Stowarzyszenie odbył się wykład Eutanazja – „dobra śmierć”???    lek. med. Barbara Kopczyńska

Relacja z koncertu
Koncert „ Głosy dla Hospicjum”  w Chorzowie odbył się w Planetarium Śląskim w dniu 10.10.2009. Dla Hospicjum zagrał znany śląski artysta muzyk - multiinstrumentalista Józef Skrzek. Nazwa koncertu ”Ze Słowem biegnę do Ciebie” nawiązuje do legendarnej grupy SBB oraz krążka  z roku 1977 i utworu muzycznego autorstwa J. Skrzek- J .Matej.
Artysta Józef Skrzek koncertem charytatywnym ”Ze Słowem biegnę do Ciebie”
w Planetarium Śląskim pomaga Chorzowskiemu Hospicjum i wspiera kampanię „Hospicjum to też Życie AD2009
Do poprowadzenia koncertu poprosiliśmy pana dr Jacka Kurka, organizatora ciekawej sesji naukowej „W przestrzeni dotyku”. Podczas sesji jesienią 2008r w Domu Kultury Batory został wygłoszony m.in. wykład „ Dotyk jako forma komunikacji z chorym - doświadczenie lekarza Hospicjum” przez prezes Stowarzyszenia dr Barbarę Kopczyńską. Sesji towarzyszyła wystawa zdjęć autorstwa fotografika Macieja Niesłonego wykonanych w hospicjum, które zostały wydane   także w formie albumu p.t. Rozmowy.
O koncercie informowały media, przygotowane przez nas plakaty oraz wysłane zaproszenia.
Koncert odbył się w sali pokazowej planetarium tuż pod kopułą. Było to bardzo ciepłe i kameralne spotkanie z  muzyką, przy dość licznej widowni zebranej wokół artysty.
Słowa przywitania tradycyjnie wygłosiła prezes Stowarzyszenia dr Barbara Kopczyńska. Nawiązując do tytułu koncertu i wiążąc go ze sprawowaną posługą mówiła, że takie spotkania to okazja do dzielenia się wrażliwością i pokazywania konkretnych potrzeb.
Dr Jacek Kurek po pięknym wprowadzeniu przypomniał o idei koncertu oraz trwającej kampanii promującej wolontariat 50+ pod hasłem „Podaruj swój czas”. Wolontariat hospicyjny skupia ludzi, którzy bezinteresownie pomagają i służą chorym. Bardzo interesująco opisał przebieg spotkania i przygotował na wrażenia muzyczne. Planetarium to wspaniałe miejsce na koncerty Rozgwieżdżone niebo, przyćmione światło i piękna muzyka. Można było słuchać muzyki i oglądać widok zmieniającego się nieba.. Nic dziwnego, że wszystkich ogarnęła dobra energia. Na nieboskłonie zgodnie z planem prezentowaliśmy zdjęcia. W części pierwszej były to zdjęcia pacjentów za ich zgodą , młodych pełnych energii wolontariuszy akcyjnych, przechodniów podczas kwesty ulicznej w ramach akcji Pola Nadziei 2008. Całość wpisywała się w muzykę i przebiegała w atmosferze rodzinnej jedności.
W przerwie koncertu wyświetlano film prezentację naszego hospicjum p.t. „Hospicjum to nie mury” ale był też czas na spotkanie z przyjaciółmi, którzy w takich wydarzeniach zawsze chętnie biorą udział. W drugiej części koncertu prezentowano piękne zdjęcia ze wspomnianego Albumu„ Rozmowy”, które same w sobie są zachwytem nad życiem., pobudzają do refleksji nad istotą życia i zachęcają do wdzięczności za dar życia. Prezentowane na nieboskłonie, przy pięknej głęboko duchowej muzyce zyskały nową oprawę. Są to zdjęcia młodego człowieka - Alka, przyjętego do hospicjum w śpiączce mózgowej i przebywającego u nas ponad rok. Pokazano wszystkie zdjęcia z albumu: początkowo czarno-białe, śpiące ale pełne czułości. Uczucia, których nie można wyrazić słowami, ani spojrzeniem wyrażane są czułym dotykiem, dającym komunikat: jestem przy tobie, jesteś dla mnie ważny. Życie sprawiło, że zakończenie albumu jest muśnięte kolorem. Po pól roku śpiączki dotyk zostaje odwzajemniony. Podaruj swój czas - hasło tegorocznej kampanii. Wolontariat hospicyjny daje miedzy innymi możliwość osobistego działania: aby wspierać chorych i ich rodziny, wysłuchać tak uważnie, by dostrzegać indywidualne potrzeby chorego. Poświęcić komuś czas, towarzyszyć i słuchać kogoś z uwagą, to w naszym ruchliwym świecie najpiękniejsza forma życzliwości. Wielu młodych wolontariuszy towarzyszyło Alkowi podczas jego pobytu w Hospicjum. Starali się odczytywać mowę ciała i gestów oraz mu pomagać. Wielu nadal go wspiera, będąc z nim w kontakcie mailowym podczas jego dalszej rehabilitacji. Planetarium wzbogaciło klimat koncertu pokazem obrazów- iluzji z projektorów All SKY.  Dzięki temu chwilę spędziliśmy na chorzowskim rynku w pobliżu ratusza i na krótko znaleźliśmy się w przestronnej budowli zwieńczonej kopułą budowli. Koncert zakończył się oklaskami na stojąco. Słowa rozesłania wygłosił Prezes Honorowy Stowarzyszenia Pan Florian Lesik. Dziękując artyście powiedział między innymi:. „Wszystkim się zdawało, że Skrzek gra jeszcze a to echo grało”. Z pewnością jakiś oddźwięk - owoce duchowe koncertu pod znakiem „Hospicjum to też Życie” uczestnicy zabrali ze sobą. W koncercie uczestniczyło ok.200 osób. Dochód z kwesty podczas koncertu wyniósł 3022zł w tym 400zł ze sprzedaży książek: albumu „Rozmowy’ i książki  „W przestrzeni dotyku”. O koncercie napisał Chorzowianin w nr.41 oraz Dziennik Zachodni z dnia 11.10.2009 oraz artykuł ukaże się w listopadowym numerze „Hajduczanina”
Przebieg kampanii 2008
V Ogólnopolska Kampania Społeczno –Edukacyjna” HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE” przebiegała pod hasłem  Wolontariat hospicyjny LUBIĘ POMAGAĆ (czas trwania 11.10- 31.12.2008) Uczestniczyło 100 ośrodków. CELE:
- Społeczna wrażliwość dla chorych i starszych, wolontariat
- Rozwój wolontariatu hospicyjnego wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej i licealnej szkolnej i akademickiej SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KAMPANII W ROKU 2008

W Chorzowie kampania rozpoczęła się 01.10.2008r Dniem Otwartym naszego Hospicjum. W godzinach 10.00 – 17.30 zapraszaliśmy wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia naszej placówki. Można było zapoznać się z medyczną oraz charytatywną działalnością hospicjum, dołączyć do grona naszych wolontariuszy a także skorzystać z konsultacji lekarskich. Na wszystkich zainteresowanych czekali lekarz hospicyjny, psycholog, kapelan, koordynator wolontariatu, wolontariusze.
Zaproszenie kierowaliśmy zarówno do osób indywidualnych jak i grup uczniów, kół wolontariatu, grup parafialnych poprzez przygotowane ulotki i plakaty informujące o głównych wydarzeniach kampanii.
Promowanie Wolontariatu hospicyjnego wśród młodzieży szkolnej zaczęliśmy już we wrześniu od spotkania z przedstawicielami chorzowskich szkół średnich i gimnazjalnych. Zainteresowanie Dniem Otwartym było bardzo duże. Gościliśmy młodzież z 6 chorzowskich gimnazjów i liceów wraz z opiekunami – łącznie około 80 osób. Młodzież wysłuchała przygotowanej prelekcji oraz miała okazję zobaczyć film o wolontariacie: „Hospicjum – widziane od środka.” Z młodzieżą posadziliśmy również cebulki żonkili tworząc na terenie hospicjum nowe pole nadziei.
Spotkaliśmy się również z zainteresowaniem ze strony prasy. Artykuły o Dniu Otwartym ukazały się w trzech gazetach lokalnych, reportaż przygotowała także Telewizja Silesia.
W ramach akcji „Gramy dla hospicjum” zachęcaliśmy współpracujące z nami Szkoły do samodzielnych działań. Uczniowie jednego z chorzowskich gimnazjów przygotowali fotoreportaż na temat uczestnictwa w akcjach charytatywnych Hospicjum. Dzięki reportażowi zajęli III miejsce w konkursie I Chorzowskie Zmagania Gimnazjalistów. Zostaliśmy także poproszeni o wygłoszenie prelekcji o hospicjum, wolontariacie oraz prawach człowieka umierającego dla zainteresowanych grup uczniów z 3 chorzowskich Liceów.
09.10.2008r o godz. 19.00 w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się charytatywny koncert „Zespół PIN dla hospicjum”. Wokalista zespołu A. Lampert na hasła kampanii „Lubię pomagać” odpowiedział chętnie pomogę. Miał też ambitny plan rozpropagowania akcji „Gramy dla hospicjum”, aby wystąpiło więcej wykonawców. Udało się na 2 tygodnie przed koncertem zaproszenie przyjął  Zespół Violin Di.  W przerwie koncertu licytowane były przedmioty podarowane na ten cel od darczyńców. Zespól PIN przekazał dwie  swoje płyty „Muzykoplastyka”. Licytowaliśmy też kosmetyki i drobny sprzęt medyczny darowany przez Chorzowskie Apteki oraz Zaproszenia na kolację dla dwojga ufundowane przez restauracje Bryka. Koncert odbywał się w ramach ”Festiwalu Stróżów Poranka” a w licytacji pomagał z dużym poczuciem humoru i żartem pan Ryszard Sadłoń – dyrektor festiwalu. Osoby z widowni chętnie podwyższali licytowaną stawkę.
Przebieg kampanii 2007
IV Ogólnopolska Kampania społeczno-edukacyjna „Hospicjum to też życie”
W ramach Kampanii zorganizowano: w III-cim Światowym Dniu Hospicjum i Medycyny Paliatywnej w Domu Parafialnym Ś. Jadwigi młodzież I LO w Chorzowie im. J. Słowackiego zorganizowała  koncert. Poezja śpiewana w wykonaniu Kawiarenki Literackiej, chorzowskiego Słowaka; piękne montaże słowno- muzyczne a w drugiej części fragmenty spektaklu” Jacek Kaczmarski. In memoriam”.
- Dzień Otwarty.  25 listopada 2008 w siedzibie Stowarzyszenia na odwiedziny oczekiwali członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze i członkowie Zarządu. Relacja z koncertu „Głosy dla Hospicjum”
Kolejny już raz, tradycyjnie w pierwszą sobotę października, dnia 06.10.2007r o godz.17.00 spotkaliśmy się na koncercie „Głosy dla Hospicjum” rozpoczynającym Ogólnopolską Kampanię „HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE” w Chorzowie.
Słowo powitalne wygłosiła prezes Stowarzyszenia lek. med. Barbara Kopczyńska. Mówiąc o idei Kampanii, promującej wolontariat hospicyjny pod hasłem „Wolontariat Hospicyjny - Lubię pomagać”, zwróciła uwagę na historię naszego hospicjum, którego początkowa działalność przez wiele lat opierała się wyłącznie na wolontariacie. Wolontariuszem hospicyjnym może być każdy, kto w swoim sercu zrobi miejsce dla chorego, potrzebującego pomocy człowieka i Jego bliskich.
Wszyscy obecni zostali zaproszeni na Dzień Otwarty do siedziby hospicjum w dniu 25 listopada.
Dzięki gościnności ks. Proboszcza parafii św. Jadwigi już po raz trzeci koncert „Głosy dla Hospicjum” odbył się w sali widowiskowej Domu Parafialnego.
Każdy koncert jest inny. W tym roku przygotowała go „Kawiarenka Literacka”, która już od 1984r funkcjonuje przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego popularnie zwanego „Słowakiem”. Co roku uczniowie klas pierwszych włączają się w artystyczne poczynania Kawiarenki.
Koncert poetycko-muzyczny poprowadził absolwent szkoły Antoni Trzmiel. Młodzież w wieczorowych strojach pokazała co jej w duszy gra przedstawiając swoje artystyczne pomysły.
Pięknie zabrzmiały montaże słowno muzyczne poezji Słowackiego, Mickiewicza, Baczyńskiego. Utwory w wersji uwspółcześnionej dobrane tematycznie stworzyły atmosferę do przemyśleń. Bajka z Kordiana o relacjach syna wychodzącego w świat i matki życzącej mu kariery podana z groteskowym humorem oraz w tanecznym rytmie rozbawiła wszystkich. W drugiej części koncertu przedstawiono fragmenty spektaklu „Jacek Kaczmarski. In memoriam” przygotowanego przez Kawiarenkę na 50 rocznicę urodzin w 3 lata po śmierci artysty i wystawianą na deskach Teatru Śląskiego.
W tej części mieliśmy okazję usłyszeć jak całkiem młodzi ludzie przeglądają się w poezji Kaczmarskiego. Artystów nagrodziliśmy brawami, a słowa uznania wyraził obecny na widowni ks. katecheta Słowaka. Atmosferę koncertu obrazują dołączone zdjęcia. Oprócz poczucia wspólnoty, jak zwykle na koncercie Kampanii, wielu z nas doznało wspomnień dawnych szkolnych wspólnot. Podczas koncertu zebrano kwotę 218 zł.
Przebieg kampanii 2006
III Ogólnopolska Kampania społeczno-edukacyjna „Hospicjum to też życie”.
Uczestniczyło 87ośrodków. Tym razem podjęto trudny temat żałoby:  osamotnienie po stracie bliskiej osoby, społeczna edukacja na temat zrozumienia naturalnego procesu żałoby, możliwości towarzyszenia w żałobie, formy pomocy w przeżywaniu straty.
W Chorzowie zorganizowano:
- Koncert W II-gim Światowym Dniu Hospicjum i Medycyny Paliatywnej  7.10.2006 w Domu Parafialnym św. Jadwigi wystąpili księża tenorzy:
ks. Zdzisław  Madej - tenor, ks. Paweł Sobierajski – tenor, ks. Tomasz Jarosz- baryton, ks. Rafał Kobylinski - baryton, ks. Robert Kaczorowski -bas-baryton oraz pianista Grzegorz Biegas. W programie najpiękniejsze arie modlitewne oraz pieśni sakralne ze światowego repertuaru. W trakcie koncertu przeprowadzono aukcję obrazów podarowanych na cele hospicyjne przez studentów ASP z Katowic.
- Debata. Wspólnie z Hospicjum Matki Teresy z Zabrza została zorganizowana debata na temat żałoby i osierocenia w siedzibie Stowarzyszenia w Chorzowie. Wykłady wygłosili prezes i psycholog Hospicjum w Zabrzu Łucja Bartoszewska oraz ks. dr Antoni Bartoszek. Duża część spotkania przeznaczono na dyskusję na temat pomocy osobom w żałobie i osieroconym.
Przebieg kampanii 2005
II Ogólnopolska Kampania  Społeczno -edukacyjna„ Hospicjum to też życie”. Przebiegała pod hasłem „Zdążyć z prawdą” Uczestniczyło 118 ośrodków. Grupą docelową w tej kampanii był chory oraz jego rodzina. Cele Kampanii: 1) edukacja na temat komunikacji pomiędzy pacjentem oraz  otoczeniem związanym z nieuleczalną chorobą, 2) sposób mówienia o nieuleczalnej chorobie, 3) nNabycie umiejętności empatycznych podczas planowania czy formułowania komunikatu o postępie choroby.
W ramach kampanii zorganizowano:
Koncert W I-szym Światowym Dniu Hospicjum i Medycyny Paliatywnej  dnia 8.10.2005 - charytatywnie wystąpił Zespól Pieśni i Tańca Chorzów. Motywem przewodnim był utwór „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy” Marka Grechuty. Został wykonany przez Zespół „Na Szlaku”. Koncert odbył się w Domu Parafialnym św. Jadwigi i zgromadził ok. 100 osób.
22.10.2005 w siedzibie Stowarzyszenia odbyła się debata podczas której przedstawiono tematy:
Lekarz Hospicjum dr Barbara Kopczyńska „Czy i jak przekazywać prawdę o nieuleczalnej chorobie”.
Psycholog Hospicjum mgr Elwira Mikrut „Życie ludzkie – między niebem a ziemią”
Kapelan Hospicjum ks. Ryszard Noras „Śmierć w życiu człowieka w świetle nauki Kościoła”