18.06.2023 ____________

Dziewiąta edycja ”Rowerowego Rajdu Nadziei”


Hospicjum w Chorzowie wraz z Chorzowski Klubem Rowerowym organizuje 4 czerwca dziewiątą edycję ”Rowerowego Rajdu Nadziei” - wydarzenia, które ma charakter wspólnego, rodzinnego przejazdu wszystkich uczestników. Rajd rozpocznie się o godz. 11.00 na skwerze przy ul. Dyrekcyjnej (przy Hospicjum), a zakończy około godz. 13.00 w Skansenie.

Uczestnicy przejadą wspólnie trasę po ulicach Chorzowa, Alejach Parku Śląskiego i Skansenu.

Na mecie dla uczestników przygotowane zostaną dodatkowe atrakcje m. In. drobny poczęstunek, ognisko, piknik rodzinny oraz losowanie nagród wśród osób, które wspomogą Hospicjum (rajd będzie wydarzeniem charytatywnym, na starcie zbierane będą pieniądze w ramach zbiórki publicznej).

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!


 
 


Regulamin Rajdu rowerowego1.03.2023 _____________

1,5 % podatku na wsparcie naszego Hospicjum


Serdecznie zachęcamy do wsparcia działań naszego Hospicjum i przekazanie na ten cel 1,5 % podatku. Dzięki Państwa wpłatom jesteśmy w stanie co roku kupować dla naszych pacjentów m. in.: nowy sprzęt medyczny, lekarstwa, specjalistyczne opatrunki, a także sfinansować niezbędne remonty.
Za rok 2022 rozliczamy się już według nowych zasad. Możemy przekazywać 1,5% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego Jeśli jako podatnik chcesz wykorzystać swoje prawo do przekazania 1% podatku na rzecz naszej placówki, musisz w zeznaniu (PIT):
  • podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000015960
- albo też rozlicz swój PIT
(zeznanie podatkowe) z nami - kliknij na etykietę poniżej.
Osoba, która kliknie na załączoną obok etykietę, zostanie przeniesiona na stronę pitroczny.pl, gdzie po rejestracji w serwisie,zupełnie za darmo, będzie mogła rozliczyć się ze swojego podatku dochodowego za poprzedni rok.
W jej deklarację PIT zostanie automatycznie wpisany nr KRS oraz nazwa Państwa organizacji, na rzecz której dana osoba przekaże jeden procent własnego podatku za poprzedni rok. Potrzebna pomoc w rozliczeniu? W naszym hospicyjnym biurze chętnie nieodpłatnie pomożemy w rozliczeniu J Wystarczy w godzinach pracy biura  przyjść do nas ze swoimi drukami PIT oraz informacjami o ewentualnych odliczeniach (ulga na cele rehabilitacyjne, dzieci, itp.).
Informacji udziały także telefonicznie pod nr tel. 32 249 19 90

Za wszelkie wsparcie w imieniu własnym i naszych chorych serdecznie dziękujemy !!21.05.2021 _____________


Jubileusz 25 lecia Hosicjum w Chorzowie

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie od 1996 roku jednoczy ludzi dobrej woli udzielając pomocy chorym w terminalnej (końcowej) fazie choroby nowotworowej. Opieka sprawowana jest w domu chorego, hospicjum stacjonarnym (od 2005r) oraz w poradni opieki paliatywnej. Chorym opiekuje się profesjonalny zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeuty, psychologa, kapelana HOSPICJUM oraz wolontariuszy. Opieka Hospicyjna jest nieodpłatna dla chorych i ich rodzin.
Na początku istnienia Hospicjum opierało się wyłącznie na wolontariacie. Stowarzyszenie powołane zostało przez grupę osób wrażliwych na potrzeby ciężko chorych i umierających, gotowych poświęcić im swój czas i siły. W roku 1997 powołany został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Konsultacyjna Leczenia Paliatywnego”, który umożliwił zawarcie kontraktu ze Śląską Regionalną Kasą Chorych, a następnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W pierwszych latach działalności Stowarzyszenie kilkukrotnie zmieniało swoją siedzibę, aż do roku 2004, kiedy wydzierżawiło od Szpitala i Miasta Chorzów piętrowy budynek z przeznaczeniem na Oddział Opieki Paliatywnej.

Od marca 2004 roku trwały w Hospicjum prace remontowe i modernizacyjne, gdyż wydzierżawiony budynek wymagał gruntownego remontu, przebudowy i dostosowania według przygotowanego projektu architektonicznego. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko pół miliona złotych. W ostatnim etapie prac pomogło miasto Chorzów, które ze swego budżetu przeznaczyło pieniądze na konieczny remont dachu, pochylnię przy wejściu oraz alejki w ogrodzie. W wyremontowanym budynku mieszczą się: na parterze - Oddział Opieki Paliatywnej (cztery sale chorych – 11 łóżek, dyżurka pielęgniarska, sala zabiegowa), na I Piętrze - Siedziba Stowarzyszenia i Zespołu Opieki Domowej (pokój zebrań, biuro, zaplecze socjalne), w piwnicy magazyn sprzętu, a na poddaszu Centrum Wolontariatu. Oddział został uroczyście otwarty 16.06.2005 roku. 01 sierpnia 2020 obchodziliśmy 15 lecie otwarcia Oddziału. Od dnia rozpoczęcia swej działalności oddział stacjonarny stał się nie tylko miejscem godnego spędzenia ostatniego okresu życia chorych i miejscem pracy dla personelu, ale stał się także miejscem integracji osób, których bliscy zmarli pod opieką Hospicjum. Na oddziale od początku staraliśmy się stworzyć domową atmosferę, tak aby rodziny i przyjaciele chorych mogli być stale przy nich obecni.

W grudniu 2007 roku oficjalnie powołane zostało Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie Wolontariat jest niezastąpionym elementem opieki hospicyjnej, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Hospicjum. Wolontariusze niosą pomoc zarówno podopiecznym Hospicjum, jak również poprzez organizację akcji charytatywnych przyczyniają się do pozyskiwania środków na doposażenie i bieżące funkcjonowanie Hospicjum. Co roku w Hospicjum organizowane są szkolenia, warsztaty i otwarte spotkania mające przygotować nowych wolontariuszy do tej trudnej ale niezmiernie potrzebnej posługi. Dzięki prelekcjom prowadzonym w szkołach chcemy także przekazywać ideę wolontariatu dzieciom i młodzieży, aby od najmłodszych lat zaszczepiać w nich chęć niesienia pomocy potrzebującym i czerpania radości z pomagania.
Zadaniem wolontariusza w Hospicjum może być: • towarzyszenie choremu, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, karmienie chorych, • pomoc w utrzymaniu czystości Hospicjum, dbanie o kwiaty na terenie Hospicjum, • pomoc w chodzeniu, poruszaniu się na łóżku oraz fotelu, spacerowanie z chorymi w ogrodzie, • rozmowa z chorymi, • wspólne oglądanie telewizji, słuchanie radia, czytanie książek, • wspieranie modlitwą, • prace biurowe, pomoc w organizowaniu imprez i świąt, koncertów charytatywnych, zebrań wolontariuszy oraz comiesięcznych mszy św. Kolejnym krokiem milowym w naszej działalności była rozbudowa

Hospicjum realizowana w latach 2010 – 2012. W miejscu dawnych garaży i części ogrodu postawiony został nowy piętrowy budynek, połączony szklaną przewiązką z naszą główną siedzibą. Budowa zrealizowana została w ramach projektu „Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. W nowym budynku miejsce znalazła przede wszystkim Poradnia Medycyny Paliatywnej wraz z gabinetem psychologicznym oraz między innymi magazyn sprzętu medycznego, Pokój Ciszy (pożegnań) i duża sala audiowizualna.

Dzięki rozbudowie Hospicjum w naszym starym budynku również zaszły zmiany – powstał dział Farmacji Szpitalnej oraz Kaplica Matki Bożej Piekarskiej - Lekarki z Najświętszym Sakramentem, pobłogosławiona uroczyście przez arcybiskupa Wiktora Skworca 17 października 2013 roku. Głównym przedmiotem projektu było powstanie CENTRUM AFIRMACJI ŻYCIA, które ma służyć celom społecznym, edukacyjnym i kulturalnym na rzecz promocji życia i kultury w wielkomiejskim i przemysłowym środowisku Chorzowa Batorego. Celem powstałego przy Chorzowskim Hospicjum Centrum Afirmacji Życia było i jest wsparcie dla tych, którzy utracili kogoś lub coś, co stanowiło dla nich esencję, wartość życia. Jego zadaniem jest także pomoc w zrozumieniu sensu utraty oraz pomoc w jej zaakceptowaniu. Ponieważ idea Centrum Afirmacji Życia wyrosła z filozofii spotkania regularnie organizowane są wykłady, panele dyskusyjne, wieczory autorskie, koncerty oraz warsztaty. Spotkania mają różnoraki charakter:  • artystyczny, skierowany ku afirmacji estetyki, promujący muzykę, sztukę, literaturę jako główne dziedziny zmierzające do poznania istoty człowieka, • popularnonaukowy, kiedy to podejmowane są wątki z dziedziny medycyny, psychologii, socjologii oraz pedagogiki,  • uaktywniający, w postaci warsztatów, kursów, zajęć praktycznych typowo edukacyjnych, mających zaangażować czynnie uczestników, • dotyczący przestrzeni duchowej, gdzie zajęcia mają za zadanie uwrażliwić uczestników na istotne problemy współczesnego społeczeństwa, takie jak ból, ubóstwo, śmierć, choroba, utrata. Wsparcie osób w żałobie jest ważnym elementem naszej działalności. Osoby osierocone mogą spotykać się co miesiąc na mszy świętej w intencji zmarłych pacjentów Hospicjum, korzystać z porady psychologa lub porozmawiać z opiekunami ich bliskich. Rodziny osierocone otaczamy opieką poprzez np. pomoc w załatwieniu różnych spraw urzędowych, stwarzanie możliwości różnych spotkań, rozmów. Wsparciem otaczamy także dzieci osierocone. Dzieci po stracie kogoś bliskiego odczuwają wielki ból, ale nie umieją sobie z nim poradzić – To długotrwały okres pełen smutku i bólu. Pomoc obejmuje wsparcie psychologiczne i socjalne (prezenty na dzień dziecka, Mikołaja, rozpoczęcie roku szkolnego), a także integrację dzieci osieroconych poprzez uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach.

Co roku w ramach naszej pozamedycznej działalności organizujemy dla społeczności lokalnej akcje społeczno – charytatywne – od 2005 roku „Hospicjum to też Życie”, od 2007 „Pola Nadziei”. Celem akcji jest : • propagowanie idei hospicyjnej • przełamywanie negatywnych stereotypów w myśleniu o hospicjach • przybliżenie mieszkańcom Chorzowa działalności Hospicjum, • promocja wolontariatu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, • pozyskiwanie środków na bieżące funkcjonowanie Hospicjum w Chorzowie, • zakup sprzętu medycznego i specjalistycznych opatrunków dla pacjentów. W ramach akcji odbywają się w Centrum Afirmacji Życia czy MDK „Batory” spotkania, koncerty, warsztaty, organizowane są również wydarzenia na terenie miasta np. Rowerowy Rajd Nadziei czy Pikniki Rodzinne w Parku Śląskim. Dzięki temu z roku na rok coraz większa część społeczeństwa miasta rozumie sens istnienia Hospicjum, pozbywa się lęku przed nim, a także stara się pomagać Hospicjum w ramach swoich możliwości. Świadczy o tym nie tylko wsparcie finansowe (odpisy 1% od podatku, darowizny), ale też fakt zgłaszania się do wolontariatu coraz większej ilości osób.

Przez minione 25 lat Hospicjum swą opieką objęło niemal 5000 pacjentów

Aktualności z Hospicjum -
hospicjum