12.05.2021 ______________

12 maja - Światowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Codzienna praca pielęgniarki darzona jest powszechnym szacunkiem i uznaniem. To praca trudna, wymagająca wielkiego zaangażowania, empatii oraz obarczona wielką odpowiedzialnością. Praca, która wymaga szczególnych predyspozycji, może nawet daru, czy powołania. Ta praca to codzienne dawanie dobra, wspieranie chorego, niesienie ulgi w cierpieniu.

Z okazji tego pięknego Święta naszym koleżankom pielęgniarkom i pielęgniarzowi w Hospicjum życzymy pokoju w sercu, dobrego zdrowia, wytrwałości i samych dobrych ludzi wokoło.

Dziękujemy!


31.03.2021 ___________________

Pożegnanie wieloletniej wolontariuszki Hospicjum w Chorzowie


11.02.2021 ___________________

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 roku. Przypada co roku 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
Celem tego Dnia jest uwrażliwienie społeczeństwa i katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomocy chorym w dostrzeżeniu wartości i sensu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Święto Chorych od lat jest obchodzone w każdym Hospicjum.

W ten szczególny dzień staramy się pamiętać, dlaczego opieka hospicyjna jest tak ważna, zwłaszcza we współczesnym świecie. Jak pisał przedwcześnie zmarły ks. E. Dutkiewicz SAC „Opieka hospicyjna jest nie tylko leczeniem objawów choroby nowotworowej, ale przede wszystkim towarzyszeniem choremu i jego rodzinie na drodze cierpienia, którą wspólnie przechodzą. Istotę opieki hospicyjnej stanowi praca zespołu, który składa się z lekarzy, pielęgniarek, duchownych i osób zawodów pozamedycznych. Przebiega ona w trzech płaszczyznach: pracy zespołu z chorym, współpracy z rodziną chorego, ścisłej współpracy w zespole hospicyjnym”.

Dr Krystyna Smolak przed laty mówiła na wykładach dla wolontariuszy w Krakowie: „Ruch hospicyjny jako ruch społeczny jest jednym ze znaków czasu. Głoszone przez nas wartości stanowią przeciwwagę dla zagrożeń współczesnego świata, którym są między innymi: egoizm, brak szacunku dla życia, pogarda dla słabości, przesadny kult zdrowia i sukcesu. Jest też ruch hospicyjny sprzeciwem wobec eutanazji. Wszelka opieka zdrowotna, która preferowałaby jedynie kwalifikacje zawodowe, a eliminowała poświęcenie dla drugiego człowieka byłaby nieludzka, a nawet nieskuteczna. Bowiem chory to nie tylko chory organizm, ale człowiek potrzebujący przede wszystkim miłości. Właściwie cała filozofia hospicyjna wyrasta z samarytańskiej miłości.”

Polecajmy w naszych modlitwach, w czwartek 11 lutego, chorych, będących pod opieką hospicjów, ale również pracowników i wolontariuszy, którzy chorym ofiarowują oprócz fachowej opieki także swoją obecność i towarzyszenie, jakże potrzebne zwłaszcza teraz w stanie epidemii. Jednocząc się w modlitwie za ruch hospicyjny trwajmy z ufnością. Zarząd FHP Modlitwa za chorych objętych opieką hospicyjną

W Światowym Dniu Chorego Kapelan Forum Hospicjów Polskich ks. Władysław Duda podczas koncelebry Mszy Św. w czwartek 11 lutego w auli Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ul Wołoskiej 137 w Warszawie, będzie polecał Panu Bogu wszystkich chorych objętych opieką hospicyjną w Polsce. Mszy świętej przewodniczyć będzie J. E. Arcybiskup Salvatore Pennacchio - Nuncjusz Apostolski, homilię wygłosi J. E. Kardynał Kazimierz Nycz - Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Link do transmisji oraz link do parafialnego kanału na YouTube znajdują się na stronie Parafii św. Zygmunta: www.swzygmunt.pl

Aktualności z Hospicjum -
hospicjum