22.10.2018 __________

XV kampania społeczna „Hospicjum to też Życie” rozpoczęta!
Hasło kampanii „Opiekun rodzinny - nie musi być sam

Koncerty” Głosy dla Hospicjów” są inauguracją Kampanii społecznej „Hospicjum to też Życie” w Chorzowie. Są jej częścią artystyczną oraz wpisują się w obchody Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej (druga sobota października-13.10.2018r). Wydarzeniom tym przyświecają takie cele jak:
- szerzenie idei hospicyjnej i społecznej wrażliwości na cierpienie
- podniesienie świadomości i zrozumienia potrzeb
- medycznych, społecznych, praktycznych, duchowych osób żyjących z chorobą ograniczającą życie i ich rodzin.

W XV kampanii „Hospicjum to też Życie” przypadającej w roku 100- lecia polskiej niepodległości, a także 40 rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu papieża JPII (16.10.78r), podczas Koncertu „Głosy dla Hospicjum 2018” przywołujemy postać tego wielkiego Polaka i patrioty oraz Jego nauczanie.

Koncert Głosy dla Hospicjum 2018 odbył się 19 października br. w Sali widowiskowej MDK Batory. Dla Hospicjum wystąpił Chór Mieszamy LUTNIA. Słowa przywitania wygłosiła prezes Stowarzyszenia dr Barbara Kopczyńska. Uroczysty koncert rozpoczęły pieśni patriotyczne. Jednocześnie na ekranie wyświetlano zdjęcia św. JPII z różnych okresów pontyfikatu. Nawiązano też do papieskiego nauczania zawartego w Liście apostolskim „Salvifici doloris - dokument o sensie cierpienia”, przywołując wielki autorytet papieża także jako cierpiącego człowieka początkowo w ukryciu, a potem na oczach całego świata. Pieśni patriotyczne w pierwszej części koncertu przeplatane były czytanymi przez dr Barbarę i ks. Marcina fragmentami Listu „Salvifici doloris” zwanego też Ewangelią cierpienia lub dobrą nowiną o cierpieniu. Chór Mieszany LUTNIA hojnie dzielił się swoim bogatym dorobkiem artystycznym. W uroczystym koncercie zachwycił ekspresją wykonania i pięknem chóralnego śpiewu. Były też występy solowe. Radość śpiewania udzieliła się widowni. Słuchaliśmy z radością i zachwytem zarówno pieśni patriotycznych, jak też „Chorzowskiego walczyka” i wiązanki przyśpiewek śląskich. Zazwyczaj występują a capella, a tym razem z akompaniamentem. Wykonywane pieśni zapowiadał dyrygent Chóru Łukasz Szmigiel. Chór Mieszany LUTNIA jest tegorocznym jubilatem (110 lat działalności) i laureatem nagrody w dziedzinie kultury prezydenta Miasta za wspaniały dorobek artystyczny. Słowa podziękowania artystom za piękny koncert wyraził prezes honorowy Stowarzyszenia Pan Florian Lesik. Dziękujemy chórzystom za zaangażowanie, za wrażliwość społeczną i wspieranie swoim talentem i pracą naszej działalności, bo to już trzeci koncert charytatywny Chóru LUTNIA dla Hospicjum w Chorzowie.
Zaangażowanym w idee tego wydarzenia i obecnym na koncercie serdecznie dziękujemy, bo grono przyjaciół Hospicjum się powiększa.


Chór Mieszany LUTNIA

W ramach XV kampanii po raz trzeci i ostatni chcemy podjąć temat sytuacji i potrzeb opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin sprawujących w domach opiekę nad swoimi niesamodzielnymi bliskimi dorosłymi i dziećmi. Czas trwania kampanii 19.10.2018r -30.03.2019r.
W części edukacyjnej wraz z kilkunastoma ośrodkami w kraju pragniemy wzmocnić przekaz poprzednich akcji i jeszcze raz podkreślić konieczność wsparcia opiekunów rodzinnych.
 • Wypracować dobre rozwiązania: 30 listopada 2018 r. zorganizujemy Dzień Opiekuna Rodzinnego i debatę ekspertów
 • Uczyć i uwrażliwiać: przeprowadzimy konkurs dla uczniów na tekst o tym, jak każdy z nas może pomóc opiekunowi rodzinnemu Do wszystkich opiekunów rodzinnych kierujemy zaproszenie na Dzień Opiekuna 30 listopada br. Do tego dnia będziemy starali się dotrzeć do opiekunów i poznać zakres najpilniejszych potrzeb.
  Dzień Opiekuna ma mieć formę aktywnego wsparcia dla opiekunów poprzez rozmowę z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem Hospicjum oraz umożliwić skorzystanie z praktycznego szkolenia opieki nad osobą obłożnie chorą prowadzone przez rehabilitanta Hospicjum. Chór Mieszany LUTNIA W ramach XV kampanii po raz trzeci i ostatni chcemy podjąć temat sytuacji i potrzeb opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin sprawujących w domach opiekę nad swoimi niesamodzielnymi bliskimi dorosłymi i dziećmi.
  Czas trwania kampanii 19.10.2018r -30.03.2019r.


  19.10.2018 __________

  Koncert charytatywny z cyklu „Głosy dla Hospicjów"


  Po raz 14-ty Hospicjum w Chorzowie zaprasza na Koncert z cyklu „Głosy dla Hospicjów” zwracający co roku w Polsce, a co dwa lata na całym świecie uwagę współczesnego człowieka na istnienie hospicjów i ich podopiecznych.
  Serdecznie zapraszamy z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Medycyny Paliatywnej (13.X.2018) społeczność lokalną do MDK BATORY na uroczysty Koncert Chóru Lutnia w dniu 19.X.2018.
  Koncertem pragniemy też uczcić 40 rocznicę (16.X.1978 r.) powołania Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Papieskie błogosławieństwo i nauczanie podczas spotkań z chorymi oraz zawarte w encyklice Evangelium vitae, w Liście apostolskim o cierpieniu Salvifici doloris, zaowocowało powstaniem i rozwojem wielu hospicjów.
  Koncert inauguruje XV Kampanię „Hospicjum to też Życie” . Kampania rokrocznie podejmuje ważne tematy związane z opieką nad chorym. Hasło XV kampanii „Opiekun rodzinny nie musi być sam”

  Serdecznie zapraszamy!
  19 października 2018 r., godz. 17.30 - MDK BATORY
  Wstęp wolny.


 • Aktualności z Hospicjum -
  hospicjum