14.03.2018 ___________

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie oraz Centrum Afirmacji Życia serdecznie zapraszają 14 marca br. na spotkanie inauguracyjne XI Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei do Domu Kultury „BATORY”, ul. St. Batorego 6, 41-506 Chorzów, na godz. 17.00

WSTĘP WOLNY

W programie między innymi:
- wykład ks. dr hab. Antoniego Bartoszka pt.: „A nadzieja zawieść nie może.” Biblijna recepta na życie
- część artystyczna – Koncert bluesowo – rockowego zespołu „PIFF PARRE” z Rudy Śląskiej
- drobny poczęstunek.

Podczas spotkania przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na wsparcie działalności Hospicjum
27.02.2018 _________

„DZIEŃ OTWARTY dla opiekunów rodzinnych”

27 lutego br. w godzinach 15.00 -19.00 zapraszamy osoby opiekujące się swoimi bliskimi na spotkanie przy kawie, herbacie z Zespołem hospicyjnym.
Celem spotkania jest podzielenie się trudnościami w opiece z naszym Zespołem, który chętnie podzieli się swoim doświadczeniem i umiejętnościami.

Podczas Dnia Otwartego porad udzielać będą: lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog i wolontariusze Hospicjum.

Prosimy o potwierdzenie zgłoszenia (udziału w spotkaniu) po numerami telefonów. 32 2491990 lub 694 717522
Miejsce: Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum w Chorzowie ul. Szpitalna 24, Chorzów Batory6.02.2018 _________

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie w ramach XI kampanii „Pola Nadziei” wrzesień 2017 – maj 2018
ogłasza konkursy dla dzieci i młodzieży


Już po raz jedenasty Chorzowskie Hospicjum włączyło się w ogólnopolską Kampanię Pola Nadziei. Na wiosnę zakwitną żonkile posadzone jesienią na terenie miasta oraz na terenach szkolnych. Żółty żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. Ludzie na całym świecie sadzą go przed szkołami, szpitalami, urzędami i na skwerach miast na znak solidarności z chorymi. Chcemy wychowywać ludzi wrażliwych na potrzeby cierpiących, stąd pomysł, aby w konkursach udział wzięły dzieci i młodzież. Przygotowanie do udziału w konkursie da nauczycielom możliwość porozmawiania z uczniami na te tematy w sposób dostosowany do wieku dzieci.

Regulaminy konkursów:

Plastyczny dla klas 1-4 szkoły podstawowej.
Temat: „Kwitnące żonkile w moim mieście”
1. Nadesłane prace powinny mieć format max. A4
2. Praca może być wykonana techniką dowolną.

Plastyczny dla klas 5-7 szkoły podstawowej.
Temat: „List do chorego przyjaciela”
1. Nadesłane prace powinny mieć format max. A4
2. Technika dowolna. Praca może mieć formę przestrzenną,

Literacki dla uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych.
Temat: „List do pacjenta Hospicjum
1. Nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
2. Praca powinna obejmować max. 2 strony maszynopisu.

Fotograficzny dla uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych.
Temat: „Kwitnące żonkile w moim mieście”
1. Format wywołanego zdjęcia 15x21 cm
2. Każdy autor może przekazać max. 2 zdjęcia

TERMINY
1. Prace należy nadsyłać lub przekazać do 05 kwietnia 2018 roku na adres: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie, ul. Szpitalna 24, 41-506 Chorzów z dopiskiem „Praca literacka”, „Praca fotograficzna” lub „Praca Plastyczna”
2. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, podaniem wieku autora oraz nazwą szkoły.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia 2018r a o jego wynikach organizatorzy poinformują pisemnie szkoły. 4. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 1 maja 2018 w Górnośląskim Parku Etnograficznym podczas Śląskich Godów.

NAGRODY
1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zdecyduje o podziale nagród.
2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.

USTALENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac w prasie lokalnej oraz ich wyeksponowanie w miejscach publicznych.
2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
3. Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: hospicjum_chorzow@o2.pl bądź pod numer telefonu: 32 249 19 90.

Informacji udziela koordynator wolontariatu Joanna Tabor.Aktualności z Hospicjum -
hospicjum