25.05.2024 ____________

Otwarte szkolenie wolontaryjne 25.05.2024Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem hospicyjnym do udziału w szkoleniu.

W programie:
1. Podstawy wolontariatu hospicyjnego – Joanna Tabor, koordynator wolontariatu
2. Wolontariat w hospicjum stacjonarnym – Beata Synowiec, pielęgniarka oddziałowa
3. Komunikacja interpersonalna – Anna Widepuhl, psycholog
4. Żałoba i osierocenie, możliwości wsparcia – Anna Widepuhl, psycholog
5. Podstawy ruchu hospicyjnego, możliwości leczenia chorego terminalnie w domu – dr Barbara Kopczyńska – lekarz hospicjum

Miejsce: Hospicjum w Chorzowie ul. Szpitalna 24, 41-506 Chorzów tel. 32 249 19 90

Czas trwania 9.00 – 15.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Prosimy zgłaszać chęć uczestnictwa pisząc na adres mailowy hospicjum_chorzow@o2.pl podając imię, nazwisko i nr telefonu kontaktowego (celem potwierdzenia uczestnictwa).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23.05.2024 r.
Dla osób zgłoszonych przygotowane zostaną konspekty
i materiały informacyjne oraz poczęstunek. Szkolenie współfinansowane ze środków Miasta Chorzów


Szkolenie współfinansowane ze środków Miasta Chorzów 9.06.2023 ____________

Dziesiąta edycja ”Rowerowego Rajdu Nadziei”


Chorzowski Klub Rowerowy oraz Hospicjum w Chorzowie serdecznie zapraszają 9 czerwca 2024 wszystkich rowerzystów do udziału w „Rowerowym Rajdzie Nadziei”. ajd, mający charakter wspólnego przejazdu wszystkich uczestników, przejedzie ulicami Miasta Chorzów, terenem Żabich Dołów, alejkami Parku Śląskiego i Skansenu, trasa liczy ok. 18 km.

Początek godz. 11.00 przy Hospicjum - skwer na ul. Dyrekcyjnej, Meta w Skansenie.

Dlaczego akurat rajd rowerowy? Aby pokazać, że hospicjum można pomagać na wszystkie sposoby, nie tylko pracując bezpośrednio przy łóżku chorego. Dzięki tej akcji każdy może włączyć się w charytatywną działalność hospicjum, każdy może pomóc, niezależnie od wieku. Wszystkie poprzednie edycje Rowerowego Rajdu Nadziei spotkały się z dużym zainteresowaniem rowerzystów.

Podczas ostatniej edycji w 2023r wraz z nami przejechało około 400 uczestników! Liczymy, że tym roku jeszcze więcej osób na dwóch kółkach pomoże Hospicjum w Chorzowie. Rajd zorganizowany jest w ramach Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei, na starcie przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na wsparcie Hospicjum i zakup nowego sprzętu medycznego dla pacjentów 


 
 


Regulamin Rajdu rowerowego21.05.2021 _____________


Jubileusz 25 lecia Hosicjum w Chorzowie

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie od 1996 roku jednoczy ludzi dobrej woli udzielając pomocy chorym w terminalnej (końcowej) fazie choroby nowotworowej. Opieka sprawowana jest w domu chorego, hospicjum stacjonarnym (od 2005r) oraz w poradni opieki paliatywnej. Chorym opiekuje się profesjonalny zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeuty, psychologa, kapelana HOSPICJUM oraz wolontariuszy. Opieka Hospicyjna jest nieodpłatna dla chorych i ich rodzin.
Na początku istnienia Hospicjum opierało się wyłącznie na wolontariacie. Stowarzyszenie powołane zostało przez grupę osób wrażliwych na potrzeby ciężko chorych i umierających, gotowych poświęcić im swój czas i siły. W roku 1997 powołany został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Konsultacyjna Leczenia Paliatywnego”, który umożliwił zawarcie kontraktu ze Śląską Regionalną Kasą Chorych, a następnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W pierwszych latach działalności Stowarzyszenie kilkukrotnie zmieniało swoją siedzibę, aż do roku 2004, kiedy wydzierżawiło od Szpitala i Miasta Chorzów piętrowy budynek z przeznaczeniem na Oddział Opieki Paliatywnej.

Od marca 2004 roku trwały w Hospicjum prace remontowe i modernizacyjne, gdyż wydzierżawiony budynek wymagał gruntownego remontu, przebudowy i dostosowania według przygotowanego projektu architektonicznego. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko pół miliona złotych. W ostatnim etapie prac pomogło miasto Chorzów, które ze swego budżetu przeznaczyło pieniądze na konieczny remont dachu, pochylnię przy wejściu oraz alejki w ogrodzie. W wyremontowanym budynku mieszczą się: na parterze - Oddział Opieki Paliatywnej (cztery sale chorych – 11 łóżek, dyżurka pielęgniarska, sala zabiegowa), na I Piętrze - Siedziba Stowarzyszenia i Zespołu Opieki Domowej (pokój zebrań, biuro, zaplecze socjalne), w piwnicy magazyn sprzętu, a na poddaszu Centrum Wolontariatu. Oddział został uroczyście otwarty 16.06.2005 roku. 01 sierpnia 2020 obchodziliśmy 15 lecie otwarcia Oddziału. Od dnia rozpoczęcia swej działalności oddział stacjonarny stał się nie tylko miejscem godnego spędzenia ostatniego okresu życia chorych i miejscem pracy dla personelu, ale stał się także miejscem integracji osób, których bliscy zmarli pod opieką Hospicjum. Na oddziale od początku staraliśmy się stworzyć domową atmosferę, tak aby rodziny i przyjaciele chorych mogli być stale przy nich obecni.

W grudniu 2007 roku oficjalnie powołane zostało Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie Wolontariat jest niezastąpionym elementem opieki hospicyjnej, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Hospicjum. Wolontariusze niosą pomoc zarówno podopiecznym Hospicjum, jak również poprzez organizację akcji charytatywnych przyczyniają się do pozyskiwania środków na doposażenie i bieżące funkcjonowanie Hospicjum. Co roku w Hospicjum organizowane są szkolenia, warsztaty i otwarte spotkania mające przygotować nowych wolontariuszy do tej trudnej ale niezmiernie potrzebnej posługi. Dzięki prelekcjom prowadzonym w szkołach chcemy także przekazywać ideę wolontariatu dzieciom i młodzieży, aby od najmłodszych lat zaszczepiać w nich chęć niesienia pomocy potrzebującym i czerpania radości z pomagania.
Zadaniem wolontariusza w Hospicjum może być: • towarzyszenie choremu, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, karmienie chorych, • pomoc w utrzymaniu czystości Hospicjum, dbanie o kwiaty na terenie Hospicjum, • pomoc w chodzeniu, poruszaniu się na łóżku oraz fotelu, spacerowanie z chorymi w ogrodzie, • rozmowa z chorymi, • wspólne oglądanie telewizji, słuchanie radia, czytanie książek, • wspieranie modlitwą, • prace biurowe, pomoc w organizowaniu imprez i świąt, koncertów charytatywnych, zebrań wolontariuszy oraz comiesięcznych mszy św. Kolejnym krokiem milowym w naszej działalności była rozbudowa

Hospicjum realizowana w latach 2010 – 2012. W miejscu dawnych garaży i części ogrodu postawiony został nowy piętrowy budynek, połączony szklaną przewiązką z naszą główną siedzibą. Budowa zrealizowana została w ramach projektu „Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. W nowym budynku miejsce znalazła przede wszystkim Poradnia Medycyny Paliatywnej wraz z gabinetem psychologicznym oraz między innymi magazyn sprzętu medycznego, Pokój Ciszy (pożegnań) i duża sala audiowizualna.

Dzięki rozbudowie Hospicjum w naszym starym budynku również zaszły zmiany – powstał dział Farmacji Szpitalnej oraz Kaplica Matki Bożej Piekarskiej - Lekarki z Najświętszym Sakramentem, pobłogosławiona uroczyście przez arcybiskupa Wiktora Skworca 17 października 2013 roku. Głównym przedmiotem projektu było powstanie CENTRUM AFIRMACJI ŻYCIA, które ma służyć celom społecznym, edukacyjnym i kulturalnym na rzecz promocji życia i kultury w wielkomiejskim i przemysłowym środowisku Chorzowa Batorego. Celem powstałego przy Chorzowskim Hospicjum Centrum Afirmacji Życia było i jest wsparcie dla tych, którzy utracili kogoś lub coś, co stanowiło dla nich esencję, wartość życia. Jego zadaniem jest także pomoc w zrozumieniu sensu utraty oraz pomoc w jej zaakceptowaniu. Ponieważ idea Centrum Afirmacji Życia wyrosła z filozofii spotkania regularnie organizowane są wykłady, panele dyskusyjne, wieczory autorskie, koncerty oraz warsztaty. Spotkania mają różnoraki charakter:  • artystyczny, skierowany ku afirmacji estetyki, promujący muzykę, sztukę, literaturę jako główne dziedziny zmierzające do poznania istoty człowieka, • popularnonaukowy, kiedy to podejmowane są wątki z dziedziny medycyny, psychologii, socjologii oraz pedagogiki,  • uaktywniający, w postaci warsztatów, kursów, zajęć praktycznych typowo edukacyjnych, mających zaangażować czynnie uczestników, • dotyczący przestrzeni duchowej, gdzie zajęcia mają za zadanie uwrażliwić uczestników na istotne problemy współczesnego społeczeństwa, takie jak ból, ubóstwo, śmierć, choroba, utrata. Wsparcie osób w żałobie jest ważnym elementem naszej działalności. Osoby osierocone mogą spotykać się co miesiąc na mszy świętej w intencji zmarłych pacjentów Hospicjum, korzystać z porady psychologa lub porozmawiać z opiekunami ich bliskich. Rodziny osierocone otaczamy opieką poprzez np. pomoc w załatwieniu różnych spraw urzędowych, stwarzanie możliwości różnych spotkań, rozmów. Wsparciem otaczamy także dzieci osierocone. Dzieci po stracie kogoś bliskiego odczuwają wielki ból, ale nie umieją sobie z nim poradzić – To długotrwały okres pełen smutku i bólu. Pomoc obejmuje wsparcie psychologiczne i socjalne (prezenty na dzień dziecka, Mikołaja, rozpoczęcie roku szkolnego), a także integrację dzieci osieroconych poprzez uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach.

Co roku w ramach naszej pozamedycznej działalności organizujemy dla społeczności lokalnej akcje społeczno – charytatywne – od 2005 roku „Hospicjum to też Życie”, od 2007 „Pola Nadziei”. Celem akcji jest : • propagowanie idei hospicyjnej • przełamywanie negatywnych stereotypów w myśleniu o hospicjach • przybliżenie mieszkańcom Chorzowa działalności Hospicjum, • promocja wolontariatu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, • pozyskiwanie środków na bieżące funkcjonowanie Hospicjum w Chorzowie, • zakup sprzętu medycznego i specjalistycznych opatrunków dla pacjentów. W ramach akcji odbywają się w Centrum Afirmacji Życia czy MDK „Batory” spotkania, koncerty, warsztaty, organizowane są również wydarzenia na terenie miasta np. Rowerowy Rajd Nadziei czy Pikniki Rodzinne w Parku Śląskim. Dzięki temu z roku na rok coraz większa część społeczeństwa miasta rozumie sens istnienia Hospicjum, pozbywa się lęku przed nim, a także stara się pomagać Hospicjum w ramach swoich możliwości. Świadczy o tym nie tylko wsparcie finansowe (odpisy 1% od podatku, darowizny), ale też fakt zgłaszania się do wolontariatu coraz większej ilości osób.

Przez minione 25 lat Hospicjum swą opieką objęło niemal 5000 pacjentów
Aktualności z Hospicjum -
hospicjum
\